• MOVE PROFESSIONALS IS EEN BUREAU VOOR ORGANISATIE- EN VEILIGHEIDSVRAAGSTUKKEN IN DE ZORG, DE JEUGDZORG, HET MAATSCHAPPELIJK DOMEIN EN HET ONDERWIJS.

  • DE TRAINING IS HEEL GOED BEVALLEN. ZELFS NA EEN DAG MET TRAINING EN AUDIT MET GEMAK MIJN AANDACHT BIJ DE TRAINING KUNNEN HOUDEN (BELEIDSADVISEUR).

  • DE INSPECTIE IS VAN OORDEEL DAT U DE CALAMITEIT ZORGVULDIG HEEFT ONDERZOCHT. OOK BEOORDELEN WIJ DE VOORGESTELDE MAATREGELEN ALS VOLDOENDE. IK DANK U VOOR UW INFORMATIE, MET NAME VOOR DE HELDERE PRISMA-ANALYSE (IGZ).

  • IN DE RAAD VAN BESTUUR EEN HELDER VERHAAL OVER DE JURIDISCHE IMPLICATIES VAN EEN COMPLEXE CALAMITEIT. GOED OM GEZAMENLIJK INZICHT TE KRIJGEN IN ONZE VALKUILEN (BESTUURSSECRETARIS).

  • HET 8 STAPPENMODEL VOOR CALAMITEITENONDERZOEK HEEFT ONS ONDERZOEK FUNDAMENTEEL VERBETERD (SPECIALIST OUDEREN GENEESKUNDE).

  • VOORAL JE NO NONSENSE AANPAK STELLEN WE ZEER OP PRIJS. INTELLIGENTE FEEDBACK, CONCRETE VERBETERPUNTEN EN ER KAN OOK NOG GELACHEN WORDEN (RAAD VAN BESTUUR).

  • GLASHELDERE ANALYSE VAN ONS BEHANDELPROCES. PRAKTIJKGERICHT RISICOMANAGEMENT LEVERT ONS EEN VEEL EFFECTIEVER EN TRANSPARANTER BEHANDELPROCES OP (GZ PSYCHOLOOG).

VAN HARTE WELKOM BIJ MOVE PROFESSIONALS In een aantal jaren zijn we uitgegroeid tot een succesvol bureau in organisatie - en veiligheidsvraagstukken. Met een team van zeer ervaren adviseurs en deskundigen ondersteunen we organisaties die werken aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Slim, snel en effectief. We kunnen verschil maken door te doen waar we goed in zijn, én waarin we plezier hebben. Dat is wat we de eerste jaren geleerd hebben en dat is wat we onze klanten ook graag teruggeven. Waarde toevoegen kan alleen als je waardevol wilt zijn. Daarom: TERUG NAAR DE KERN

MEER LEZEN OVER MOVE PROFESSIONALS...

In deze interactieve basistraining leren deelnemers over de achtergronden van calamiteiten in de zorg, welke calamiteiten meldingsplichtig zijn. Deelnemers worden grondig getraind in het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van zorgvuldig calamiteitenonderzoek volgens het PRISMA+ 8-Stappenmodel© . Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Er wordt veel aandacht besteed aan actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

Op woensdag 9 november is er terugkom ochtend georganiseerd voor cursisten van de basistraining PRISMA plus. Op deze ochtend gaan we met jullie eigen onderzoeken aan de slag! Op woensdag 16 november zijn er nog plaatsen vrij voor de PRISMA plus basiscursus. Meer info en inschrijven...

Wij delen graag onze kennis met anderen omdat we dan waarde toevoegen! Er is veel belangstelling voor ons PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, omdat het houvast en structuur geeft aan vaak complexe onderzoeken. Het PRISMA+ 8-Stappenmodel© wordt in onze PRISMA+ trainingen stap voor stap uitgelegd en geoefend. Op onze downloadpagina kunt u onze vernieuwde Infographic van dit model gratis downloaden. We horen heel graag wat u ervan vindt.

ZIEN HOE WE HET DOEN...

Wij ondersteunen verbetertrajecten, ook na calamiteitenonderzoek of na aanwijzingen aan instellingen door de rijksinspecties. De transities in de zorg gaan gepaard met andere eisen, bezuinigingen en toenemende kritische cliënten. Inspecties kijken steeds scherper mee en trekken eerder aan de bel. Om aan alle normen, eisen en aanbevelingen te kunnen (blijven) voldoen is een stevige uitdaging. Move professionals vormt samen met u, met cliënten/vertegenwoordigers en eventueel benodigde deskundigen een verbeterteam om snel, effectief en zorgvuldig blijvende verbeteringen door te voeren.

Preventie- interventie- en VERBETER trajecten

Move professionals ondersteunt jeugdzorginstellingen bij het vergroten van de veiligheid en vakbekwaamheid. Het doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Om dat te bieden zijn vakbekwame risicobewuste professionals nodig. Op de website Professionalisering jeugdhulp is meer te lezen over de ontwikkeling van het programma om dat doel te bereiken. Een mooi programma dat wij graag onder de aandacht brengen.

Meer weten over wat wij kunnen doen op het gebied van het vakbekwame en risicobewuste professionals....

Move professionals ondersteunt organisaties in de ouderenzorg bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid en voert daartoe onder meer een veiligheidsscan en BOPZ-scan uit. De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de zorgmedewerker. Om die zorgmedewerker een handje te helpen heeft de inspectie een eenmalige uitgave in de vorm van een mini-tijdschrift ontwikkeld, met daarin onder andere de 8 kernelementen. Dit zijn handvatten die helpen om goede zorg te verlenen aan mensen met dementie. Een uitgave die we graag onder de aandacht brengen.

MEER LEZEN OVER KIJKEN MET ANDERE OGEN...

BETERE KWALITEIT DOOR EEN EXTERN VOORZITTER Als een calamiteit onderzocht wordt, moeten zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg per 1 oktober 2015 een externe voorzitter aanstellen om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Een externe voorzitter is iemand die op geen enkele wijze verbonden is aan de zorgaanbieder waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om een externe voorzitter aan te stellen. De inspectie verwacht dat zorgaanbieders meer kunnen leren van de gemaakte fouten door het inschakelen van een externe voorzitter. Daarmee kunnen zij maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

WETEN WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOEN...

Gatenkaasmodel aangepast Het gatenkaasmodel (James T. Reason 1990) is een model dat laat zien hoe in een organisatie calamiteiten plaatsvinden. De 'plakken kaas' zijn de barrières in organisaties die gevaren en risico's moeten beperken. Maar als meerdere barrières tegelijk falen (de gaten in de kaas), valt het gevaar er als het ware doorheen en kan een ernstig incident ontstaan. Om het model aan te laten sluiten bij de actualiteit, zoals we dat ook in ons PRISMA+ 8-Stappenmodel© hebben gedaan, hebben we dit model aangepast. Op onze downloadpagina kunt u deze versie van dit model gratis downloaden. We horen heel graag wat u ervan vindt.

ZIEN HOE WE DOEN...

Per 1 januari 2016 is de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg in werking getreden. Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over- en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. Onder meer de meldingsplicht voor zorgaanbieders is uitgebreid: ernstig disfunctioneren van medewerkers moet voortaan gemeld worden bij de inspectie, en ook alle vormen van geweld waarmee een cliënt te maken heeft gekregen moeten worden gemeld. Move professionals heeft veel ervaring met het onderzoeken van incidenten en calamiteiten die te maken hebben met geweld tegen of tussen cliënten: zoals agressie, loverboyproblematiek en seksueel misbruik. Ook trainen wij interne onderzoekers en bieden we coaching on the job.

MEER WETEN OVER WAT MOVE WAT KAN...

Move professionals ondersteunt bij teamontwikkelingsvraagstukken. No nonsens, oplossingen die werken in de praktijk. Met behulp van de teambarometer evalueren teamleden zelf het team op zelforganisatie, ondernemend gedrag, veiligheid en succesvol zijn.

MEER WETEN OVER ONS AANBOD....

AANDACHT VOOR AGRESSIE OP DE WERKVLOER... Move professionals ondersteunt instellingen in de gehandicaptenzorg bij het vergroten van de veiligheid en vakbekwaamheid. Wij hebben daarvoor een breed aanbod ontwikkeld en in onze Incompact© training leren deelnemers op eigen teamniveau incidenten en (bijna) fouten te analyseren én professioneel te bespreken. Deelnemers worden niet alleen grondig getraind in de compacte versie van de bekende PRISMA methodiek, maar leren elkaar op professionele wijze positief-kritisch te bevragen volgens de methode van de kritische dialoog. Veel medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Maar het werk kan ook veeleisend en zwaar zijn, vooral als je te maken krijgt met verbale of fysieke agressie van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Uit onderzoek van de Inspectie SWZ tussen 2013 en 2015 bij instellingen in de sector Zorg en Welzijn blijkt dat 70 procent van de medewerkers in aanraking komt met verbale of fysieke agressie. Professionals in de gehandicaptenzorg voelen zich niet altijd gehoord en gesteund door de organisatie en melden daardoor lang niet alle incidenten. Veel zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland doen nog altijd te weinig om agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen, aldus de inspectie. Agressie tegen medewerkers in de gehandicaptenzorg is altijd onacceptabel. Met de VeiligPlus-aanpak willen de sociale partners van StAG de dialoog over veiligheidsdilemma’s een impuls geven. Een mooi programma dat wij volgen en graag onder de aandacht brengen. Op de website VeiligPlus-aanpak is meer te lezen over de impuls vanuit de sociale partners.

MEER LEZEN OVER DE VEILIG-PLUS-AANPAK....

e-max.it: your social media marketing partner

  Helder, praktisch en onafhankelijk 

Volg ons op

 

 Contact
Mirjam van Eerde 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-47220504
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens
Bank NL90RABO0146580664
KvK 57805008
BTW nummer NL 163910522B01

We hebben onder andere gewerkt voor