calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek

Uitvoeren van snel en onafhankelijk PRISMA en SIRE calamiteitenonderzoek

Het houden van en Prisma calamiteitenonderzoek is altijd een uitdaging. Omdat er misschien nog een onervaren onderzoekscommissie is, of omdat de calamiteit zeer complex is of erg gevoelig ligt, of omdat er meerdere ketenpartners bij betrokken zijn. In elk geval altijd omdat er vaak grote tijdsdruk is om onderzoek en rapportage snel op te leveren en interne onderzoekers ook nog hun gewone baan hebben. Move professionals ondersteunt en begeleidt uw interne onderzoekers op maat, of voert voor u het onderzoek geheel onafhankelijk en zelfstandig uit. Snel, integer, deskundig.

Uitvoeren van snel en onafhankelijk PRISMA en SIRE calamiteitenonderzoek in de GGZ, de langdurige zorg, de Jeugdzorg en Veilig Thuisorganisaties, en binnen de WMO

Move professionals heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van snel en onafhankelijk calamiteitenonderzoek in verschillende sectoren van de zorg. We doen grondig onderzoek, waarbij veiligheid voor betrokkenen, integriteit en aandacht voor de client en zijn familie of nabestaanden, centraal staan. We maken daarbij gebruik kunnen van ons multidisciplinaire netwerk van professionals. We organiseren het onderzoek, en voeren alle stappen en onderzoeksactiviteiten uit om tot een heldere analyse te komen van de kernoorzaken van de calamiteit. We maken vooraf concrete afspraken met de Raad van Bestuur over het onderzoekstraject. We leveren een gedegen en praktijkgericht rapport op dat aan alle eisen van de Rijksinspecties voldoet. De benodigde investering is onder meer afhankelijk van de complexiteit van de calamiteit en van de gevraagde onderzoek inzet. Wij kunnen binnen drie werkdagen na ondertekening van de opdracht al aan de slag. Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Extern voorzitter PRISMA calamiteitenonderzoek

Sinds 1 oktober 2015 is voor calamiteiten in DE OUDEREN- EN GEHANDICAPTENZORG waarbij een cliënt als gevolg van de calamiteit overlijdt, door de IGJ als voorwaarde gesteld dat uw onderzoekscommissie een extern onafhankelijk voorzitter moet betrekken bij het onderzoek. Wij leveren snel en deskundig zo’n extern voorzitter, en doen dat op maat. De aanwezige deskundigheid en onderzoekservaring van de interne commissie bepalen de omvang van de inzet van de extern voorzitter. Organisaties klein en groot, kunnen desgewenst gebruik maken van ons efficiënte en voordelige abonnement voor een voorzitter op afroep. Organisaties die door Move professionals zijn geschoold in de Prisma+ methodiek m.b.v. PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek ontvangen een extra korting op een abonnement voor extern voorzitterschap. Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

PRISMA onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en betrokken inzet bij het werk. Samen zorgen zij voor duurzaam inzetbare medewerkers. Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of een klacht over een leidinggevende of er is een positioneringsvraagstuk. Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma DIM onderzoek kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties.

deur

Uitvoeren Prisma klachtonderzoek

In een Prisma klachtonderzoek wordt breed gekeken naar de klacht. Een Prisma klachtonderzoek gaat niet over de vraag of de klacht gegrond is, maar geeft antwoord op de vraag waarom de klacht heeft kunnen ontstaan en wat er in de organisatie geleerd en verbeterd kan worden. Wij doen onafhankelijk Prisma klachtonderzoek volgens ons beproefde 8 stappenmodel. Ons onderzoek vangt altijd aan bij de betrokkene(n) die de klacht hebben gemeld. De vragen van de melder(s) worden altijd meegenomen in het Prisma klachtonderzoek. Ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Sire en Prismamethodiek waardoor het samenspel van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende factoren helder wordt. De bevindingen uit het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage met daarin de leer- en verbeterpunten en een verslag dat met de direct betrokkenen gedeeld kan worden.

Coaching on the job van PRISMA calamiteitenonderzoek

Een hele goede en effectieve oplossing speciaal voor de interne calamiteiten commissies die zelfstandig calamiteitenonderzoek willen (leren) uitvoeren. Veel organisaties hebben wel ervaring met een vorm van onderzoek maar komen in de praktijk van het calamiteitenonderzoek knelpunten tegen. Het zijn immers voor de meeste mensen geen dagelijkse activiteiten: bv. het samenstellen van een gericht onderzoeksteam, het maken van een goed onderzoeksplan, het houden van professionele interviews met collega’s uit de eigen organisatie, het maken van een heldere oorzaken analyse met behulp van de PRISMA oorzakenboom, en natuurlijk het opstellen van een goed, praktijkgericht onderzoeksrapport dat voldoet aan de eisen van de inspecties; en dat alles meestal onder een behoorlijke tijdsdruk. Move professionals heeft met succes al vele interne calamiteitencommissies begeleid met coaching on the job. Met het praktische PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek wordt het onderzoeksproces gestructureerd en afgebakend en wordt de commissie per gewenste onderzoeksstap begeleid.

Prisma verbetertraject in de (jeugd) zorg

Move professionals ziet calamiteiten als kans om het lerend vermogen van een organisatie structureel te verbeteren. We ondersteunen management, staf en medewerkers bij het invoeren en borgen van de verbeteradviezen. Medewerkers gaan in het primaire proces zelf aan de slag met het slimmer en veiliger organiseren van hun werk. Op die manier wordt niet alleen de veiligheid van de zorg verbeterd, maar ook het zelforganiserend vermogen van uw medewerkers aangesproken en versterkt. Waar mogelijk betrekken we cliënten bij dit proces en zoeken we naar structurele feedback momenten tussen cliënten en zorg (hulp) verleners en management.

Compacte scan voor vooronderzoek

Soms is niet duidelijk of een ernstige gebeurtenis een calamiteit is in de zin van de wet. Mogelijk is er sprake van een complicatie. Mogelijk is er sprake van een tekortkoming in het zorgproces. Een zorgaanbieder heeft dan 6 weken de tijd om dit zelf te onderzoeken, voordat het gemeld wordt als calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wij adviseren, begeleiden, ondersteunen uw interne commissieleden bij het inrichten en uitvoeren van dit vooronderzoek. Desgewenst stellen wij hiervoor in overleg met uw interne commissie een kort verslag van bevindingen op met daarin onze conclusie. Een vooronderzoek binnen 6 weken, snel, compact, met uw interne kennis en inzet en onze expertise. De gegevens uit het vooronderzoek zijn direct toepasbaar in een eventueel calamiteitenonderzoek.

  Volg ons op


 

 Contact

Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2072321
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens

Bank NL90RABO0146580664
KvK 71423656
BTW nummer NL858710110B01