Prisma onderzoek meldingen Wvggz en Wet zorg en dwang (Wzd)

Prisma onderzoek meldingen Wvggz en Wzd - Move professionals

Ondersteuning bij preventie van incidenten en bij signalen en meldingen

Move professionals ondersteunt bij preventie van incidenten en bij signalen en meldingen in het kader van de Wvggz en de Wzd

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In de Wvggz en de Wet zorg en dwang (Wzd) staan welke regels en procedures gelden bij het toepassen van gedwongen zorg. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetten.

Move professionals ondersteunt bij het vertalen, invoeren en borgen van beleid en werkwijzen n.a.v. deze wetten. We geven trainingen en doen, samen met zorgverantwoordelijken, Wzd functionarissen en behandelaars Prisma previews gedwongen zorg, om de stand van zaken binnen de organisatie in kaart te brengen en risico's op incidenten te helpen verkleinen. Toch kunnen bij het toepassen van gedwongen zorg incidenten voorkomen.

Bij de Inspectie kunnen de volgende meldingen worden gedaan:

 1. Verplichte melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering zorg op basis van de Wvggz of Wet zorg en dwang (Wzd) door een zorgaanbieder of een zorgprofessional (ernstig tekortschietende uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg)
 2. Signaal van cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersonen op basis van de Wvggz of Wzd (signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de onvrijwillige zorg)

Meer informatie over signalen en meldingen en het meldingenformulier is te vinden op de website van de IGJ: Website IGJ melden-wvggz-en-wzd


Prisma-preview ter preventie van incidenten, en Prisma onderzoek bij signalen & meldingen in het kader van de Wvggz en de Wzd

Meldingen en signalen ontstaan als er iets niet goed is gegaan in de uitvoering of toepassing van dwang in de zorg. Dit raakt de kwaliteit van de zorg. Move professionals kan na een melding of een signaal een Prisma onderzoek uitvoeren om erachter te komen hoe deze (ernstig) tekortschietende uitvoering van de verplichte of onvrijwillige zorg heeft kunnen ontstaan. In onze onderzoeken geven wij altijd een helder advies hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.


Kennisdomeinen over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) & Wet zorg en dwang (Wzd)

Move professionals verzamelt actuele kennis over de Wvggz en de Wzd. Deze is te vinden in twee kennisdomein:

 1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 2. Wet verplichte GGZ (Wvggz) 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling