Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp'ersWkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers - Move professionals

Move professionals ondersteunt bij incidentenbeleid, calamiteitenonderzoek en klachtbeleid

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners (zzp'ers), zoals de fysiotherapeut, de verloskundige praktijk, de huisarts, de kraamzorgorganisatie of de thuiszorg. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Dus ook voor de acupuncturist of de schoonheidssalon die filler- of laserbehandelingen aanbiedt. Dat betekent dat kleine zorgaanbieders en solistisch werkendende zorgverleners in hun beroepsuitoefening en de organisatie ervan aandacht hebben voor:

  • kwaliteit (door een kwaliteitssysteem)
  • klachten (door klachtbeleid)
  • incidenten (door een registratiesysteem)
  • calamiteiten (door het melden en onderzoeken van calamiteiten)

Move professionals ondersteunt kleine zorgaanbieders en solitisch werkende zorgverleners bij het vormgeven of uitvoeren van de regels uit de Wkkgz. We doen dat door:


De zelftest uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.


De wettelijke plichten uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Onderstaande handreiking informeert zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

*  verbod op vastleggen BSN nummer; Klachten en incidentenmeldingen niet langer bewaten dan nodig; Aanvragen VOG; Meldrecht in kader van meldcode


Leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd