Vrijheidsbeperkende maatregelen Jeugdzorgplus - Move professionals

calamiteitenonderzoek jeugdzorgplus

Move professionals verzamelt kennis vrijheidsbeperkende maatregelen Jeugdzorgplus

Factheet IGJ terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed in het eerste kwartaal van 2019 een inventariserend onderzoek bij veertien locaties van Jeugdzorgplus instellingen. De inspectie onderzocht hoe deze instellingen invulling geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de gesloten groepen. Daarbij keek de inspectie naar de positieve ontwikkelingen: wat gaat goed? Zijn er goede voorbeelden? Maar ook: wat kan nog beter en waardoor lukt het nog niet?

Link naar de factsheet


Samenloop WZD en jeugdwet


Kenniscentra

 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 5. Valrisico
 6. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 7. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 8. Medicatieveiligheid
 9. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 10. Zelfdoding
 11. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma Vooronderzoek
 4. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 5. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 6. Meldingen Wvggz en Wzd
 7. Expert Toetsing en Feedback op Intern Onderzoek
 8. Toegepast Onderzoek
 9. Andere Prisma Onderzoeken
 10. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 11. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 12. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 13. Kwaliteitsmanagement
 14. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 15. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling