• Prisma trainingen in Utrecht

  • Anders leren van incidenten

  • Geaccrediteerd

  • Coaching on the job

  • Prisma plus in 8 stappen

  • Extern voorzitterschap

  • Prisma review

  • Begeleide intervisie

  • Altijd op maat

  • Verbeterde algemene voorwaarden

VAN HARTE WELKOM BIJ MOVE PROFESSIONALS (VOF)

In een aantal jaren zijn we uitgegroeid tot een succesvol bureau in organisatie - en veiligheidsvraagstukken. Met een klein team van zeer ervaren adviseurs en flexibel inzetbare deskundigen ondersteunen we organisaties die werken aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Slim, snel en effectief. We kunnen verschil maken door te doen waar we goed in zijn, én waarin we plezier hebben. Dat is wat we de eerste jaren geleerd hebben en dat is wat we onze klanten ook graag teruggeven. Waarde toevoegen kan alleen als je waardevol wilt zijn. Daarom: TERUG NAAR DE KERN

Prisma training in Utrecht

In het midden van het land, goed bereikbaar met OV of gratis parkeren voor de auto, op onze eigen locatie verzorgen we Prisma trainingen voor kleine groepen. Lekkere lunch en een mooi naslagwerk zijn natuurlijk inbegrepen. Er zijn nog enkele plekken op: Woensdag 3 oktober (10.00-14.00) PRISMA plus follow up verdiepingsdagdeel (ook voor certificering) Donderdag 18 oktober (10.00-16.30 incl. lunch) PRISMA plus basistraining voor de Jeugdzorg (JB/JR/PZ) en Veilig Thuis

ONS TRAININGSPROGRAMMA VOOR NA DE ZOMER STAAT ONLINE

Move professionals heeft in de loop der jaren verschillende trainingen en workshops gegeven op het gebied van organisatieontwikkeling en programmamanagement en rond veiligheidsvraagstukken in zorg en welzijn. In samenwerking met medewerkers, cliënten en andere deskundigen worden deze trainingen continu verbeterd en geactualiseerd. Het resultaat is altijd een toegesneden, interactieve training of workshop die aansluit bij de actuele ontwikkelingen in uw praktijk. Meer weten? Kijk voor ons nieuwe traininsaanbod op onze trainingspagina.

HOE KON HET GEBEUREN DAT EEN MEISJE ONDER DE OGEN VAN DE MEDEWERKERS GERONSELD EN MISBRUIKT WERD?

Deze maand hebben we een calamiteitenonderzoek afgerond naar de vraag hoe het kon het gebeuren dat een meisje van amper 16 jaar in de handen viel van een pooier terwijl zij hulp kreeg vanuit de jeugdhulporganisatie bij begeleid wonen. Wat waren de blinde vlekken? Het meisje kwam uit een KOPP-gezin en had een persoonlijkheidsprobleem waar zij niet aan wilde werken. De focus in de begeleiding lag op de doelen die de het meisje zelf naar voren bracht. School afmaken, geld verdienen en autorijles. Het meisje ontkende haar psychische belasting en dat werd gerespecteerd vanuit de opvatting 'iemand moet opnieuw kunnen beginnen'. Er werd op de locatie niet gewerkt met signaleringslijsten waardoor het wervend gedrag van dit meisje gezien werd als normaal experimenteergedrag van een 16 jarige en niet als een kwetsbaarheid vanuit haar persoonlijkheidsproblemen, opvoeding en een gebrekkige zelfregulatie. De wens van het meisje om het zelf te bepalen en haar eis om privacy werden zonder meer gerespecteerd. Daardoor had haar hulpverlener op haar verzoek geen contact meer met moeder, terwijl moeder zich wel zorgen maakte over de grenzeloosheid bij ‘vriendjes’ van haar dochter. Ook was er geen contact met de mentor op school en kwamen de begeleiders ook niet op de kamer van het meisje. Hierdoor werden de vragen van moeder en de observaties van school niet gevraagd of gezien en werden de nieuwe dure cadeautje op haar kamer niet opgemerkt. De veranderingen in haar gedrag werden niet gemonitord, beoordeeld of geanalyseerd. Daardoor werden ze ook niet in verband gebracht met haar nieuwe vriendje. Door dit samenspel van factoren kon het gebeuren dat onder de ogen van de hulpverleners een 16 jarig meisje misbruikt werd door haar 24 jarige pooiervriendje. In onze onderzoeken geven we naast een grondige PRISMA analyse, altijd handelingsgerichte adviezen op maat die erop gericht zijn dít soort calamiteiten in de toekomst eerder te signaleren, meer aan preventie te doen en jongeren weerbaar en stevig aan de samenleving deel te laten nemen. Juist vanuit onze ervaringen met hoe het mis kan gaan, ontstaan in samenspraak met jeugdigen zelf, familieleden en jeugdprofessionals, nieuwe praktische oplossingen die werken. Want goede jeugdhulp doet ertoe! Meer weten over hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen bij kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken? Kom met ons in contact.

EXTERNE ONDERSTEUNING VAN UW INTERNE CALAMITEITENCOMMISSIE

Externe ondersteuning van uw eigen interne calamiteitencommissie levert een belangrijke bijdrage aan het leren van uw eigen medewerkers in de praktijk. Externe ondersteuning helpt uw medewerkers theorie en praktijk te verbinden en borgt de onafhankelijkheid van het onderzoek. Wij bieden een deskundige blik en vergroten uw interne professionele deskundigheid. Het is leren in de praktijk en is slim en duurzaam. Onze externe ondersteuning kan bestaan uit: 1.Coaching on the job van uw interne commissie 2.Extern voorzitterschap (wettelijk) invullen 3. Leerbijeenkomsten en begeleidde intervisie (geaccrediteerd)

WERKEN MET HET GATENKAASMODEL

Deze maand hebben we een Prisma+ calamiteitenonderzoek afgerond bij een jeugdhulpaanbieder. In opdracht van de bestuurder hebben we antwoord gegeven op de vraag: HOE KON HET GEBEUREN DAT EEN JONGEN ONVERWACHT IN HET ZIEKENHUIS IN EEN COMA BELANDE? Ons verbeterde gatenkaasmodel is daarvoor een gewaardeerd instrument. Een ongelukkig samenspel van factoren die min of meer gelijktijdig optreden en elkaar versterken gaf antwoord op de onderzoeksvraag. Een kwetsbare jongen, zonder steunend netwerk, professionals die vanuit respect voor zijn privacy nooit op zijn kamer kwamen, het ontbreken van een gezamenlijke visie op het inzetten van drang, werken vanuit een niet geobjectiveerd onderbuikgevoel, veel vacatures en een ketenpartner die een wachtlijst hanteerde. Zo kon het gebeuren dat niemand in de gaten had dat deze jongen regelmatig veel te veel dronk.

SAMEN LEREN OM PRISMA ONDERZOEK TE DOEN

Het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende PRISMA en SIRE methoden. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Rijksinspecties, waaronder de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Wij hebben onze algemene voorwaarden aangepast

Naar aanleiding van vragen van onze klanten hebben we onze algemene voorwaarden verbeterd en gepubliceerd op onze website. In onze nieuwe voorwaarden hebben we opgeschreven hoe we omgaan met trainingen, calamiteitenonderzoek en de bescherming van persoonsgegevens.

  Volg ons op


 

 Contact

Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2072321
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens

Bank NL90RABO0146580664
KvK 71423656
BTW nummer NL858710110B01