• DE TRAINING IS HEEL GOED BEVALLEN. ZELFS NA EEN DAG MET TRAINING EN AUDIT MET GEMAK MIJN AANDACHT BIJ DE TRAINING KUNNEN HOUDEN (BELEIDSADVISEUR).

  • DE INSPECTIE IS VAN OORDEEL DAT U DE CALAMITEIT ZORGVULDIG HEEFT ONDERZOCHT. OOK BEOORDELEN WIJ DE VOORGESTELDE MAATREGELEN ALS VOLDOENDE. IK DANK U VOOR UW INFORMATIE, MET NAME VOOR DE HELDERE PRISMA-ANALYSE (IGZ).

  • IN DE RAAD VAN BESTUUR EEN HELDER VERHAAL OVER DE JURIDISCHE IMPLICATIES VAN EEN COMPLEXE CALAMITEIT. GOED OM GEZAMENLIJK INZICHT TE KRIJGEN IN ONZE VALKUILEN (BESTUURSSECRETARIS GGZ).

  • HET 8 STAPPENMODEL VOOR CALAMITEITENONDERZOEK HEEFT ONS ONDERZOEK FUNDAMENTEEL VERBETERD (SPECIALIST OUDEREN GENEESKUNDE).

  • VOORAL JE NO NONSENSE AANPAK STELLEN WE ZEER OP PRIJS. INTELLIGENTE FEEDBACK, CONCRETE VERBETERPUNTEN EN ER KAN OOK NOG GELACHEN WORDEN (RAAD VAN BESTUUR).

  • GLASHELDERE ANALYSE VAN ONS BEHANDELPROCES. PRAKTIJKGERICHT RISICOMANAGEMENT LEVERT ONS EEN VEEL EFFECTIEVER EN TRANSPARANTER BEHANDELPROCES OP (GZ PSYCHOLOOG JEUGDZORG+).

  • PRISMA PLUS TRAINING VOOR DE JEUGDZORG EN VEILIG THUIS ORGANISATIES GEACCREDITEERD

VAN HARTE WELKOM BIJ MOVE PROFESSIONALS In een aantal jaren zijn we uitgegroeid tot een succesvol bureau in organisatie - en veiligheidsvraagstukken. Met een klein team van zeer ervaren adviseurs en flexibel inzetbare deskundigen ondersteunen we organisaties die werken aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Slim, snel en effectief. We kunnen verschil maken door te doen waar we goed in zijn, én waarin we plezier hebben. Dat is wat we de eerste jaren geleerd hebben en dat is wat we onze klanten ook graag teruggeven. Waarde toevoegen kan alleen als je waardevol wilt zijn. Daarom: TERUG NAAR DE KERN

MEER LEZEN OVER MOVE PROFESSIONALS...

PRISMA plus training voor de jeugdzorg en Veilig Thuis organisaties geaccrediteerd. We hebben al verschillende organisaties in de jeugdhulpverlening en bij Veilig Thuis succesvol getraind in onze PRISMA plus methode voor calamiteitenonderzoek. Deelnemers vinden het een pittige en inspirerende training, en geven een waardering met gemiddeld 4 (van 5) sterren. Reacties: “eindelijk, deze trainers hebben veel ervaring met onze doelgroep en casuïstiek”, en “dit geeft echt focus en houvast, we doen ons onderzoek nu al anders”. Deze week hebben we gehoord dat de training nu ook door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg is geaccrediteerd met 13.50 punten.

PRISMA plus training voor de jeugdzorg en Veilig Thuis organisaties geaccrediteerd

De rol van voorzitter van een calamiteiten onderzoekscommissie en de rol van de penvoerder verschilt wezenlijk van de andere rollen. De voorzitter leidt het onderzoeksproces, bewaakt de onafhankelijkheid en coacht de andere leden in de methodiek. De penvoerder is geen notulist, maar de inhoudelijk verantwoordelijke voor het inventariseren, ordenen en rubriceren van alle opgehaalde informatie. De penvoerder bewaakt de 'losse eindjes' en schrijft uiteindelijk ook het rapport. De cursus bestaat uit een basistraining van één dag, gevolgd na 6- 9 weken door een dagdeel follow up. (planning tijden follow up in overleg met de deelnemers).

Nog enkele plaatsen vrij...

Deze week kregen we bericht dat de PRISMA plus training voor de jeugdzorg en Veilig Thuis organisaties nu ook is geaccrediteerd door Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG met 13.50 punten. Daarmee wordt erkend dat het doen van deskundig calamiteitenonderzoek ook belangrijk is voor gedragswetenschappers.

PRISMA plus training voor de jeugdzorg en Veilig Thuis organisaties geaccrediteerd

Vandaag bij de drukker onze 3e druk opgehaald van de Reader die we gebruiken voor de training calamiteitenonderzoek in de zorg (Prismaplus 8-stappenmodel). De feedback van onze cursisten van het eerste uur levert een verbeterde versie. We hebben zin in de trainingen die we binnenkort gaan verzorgen voor de medewerkers van Jeugdbescherming West (Den Haag). De nieuwe readers zijn er klaar voor en wij ook.

Meer weten over onze PRISMA trainingen gericht op de jeugdzorg....

Wij delen graag onze kennis met anderen omdat we dan waarde toevoegen! Er is veel belangstelling voor ons PRISMA+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, omdat het houvast en structuur geeft aan vaak complexe onderzoeken. Het PRISMA+ 8-Stappenmodel© wordt in onze PRISMA+ trainingen stap voor stap uitgelegd en geoefend. Op onze downloadpagina kunt u onze vernieuwde Infographic van dit model gratis downloaden. We horen heel graag wat u ervan vindt.

ZIEN HOE WE HET DOEN...

BETERE KWALITEIT DOOR EEN EXTERN VOORZITTER Als een calamiteit onderzocht wordt, moeten zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg per 1 oktober 2015 een externe voorzitter aanstellen om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Een externe voorzitter is iemand die op geen enkele wijze verbonden is aan de zorgaanbieder waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om een externe voorzitter aan te stellen. De inspectie verwacht dat zorgaanbieders meer kunnen leren van de gemaakte fouten door het inschakelen van een externe voorzitter. Daarmee kunnen zij maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

ZIEN HOE WE HET DOEN...

Gatenkaasmodel aangepast Het gatenkaasmodel (James T. Reason 1990) is een model dat laat zien hoe in een organisatie calamiteiten plaatsvinden. De 'plakken kaas' zijn de barrières in organisaties die gevaren en risico's moeten beperken. Maar als meerdere barrières tegelijk falen (de gaten in de kaas), valt het gevaar er als het ware doorheen en kan een ernstig incident ontstaan. Om het model aan te laten sluiten bij de actualiteit, zoals we dat ook in ons PRISMA+ 8-Stappenmodel© hebben gedaan, hebben we dit model aangepast. Op onze downloadpagina kunt u deze versie van dit model gratis downloaden. We horen heel graag wat u ervan vindt.

ZIEN HOE WE DOEN...

Per 1 januari 2016 is de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg in werking getreden. Doel van de nieuwe wet is goede zorg en openheid over- en leren van eventuele fouten en andere incidenten in de zorg. Onder meer de meldingsplicht voor zorgaanbieders is uitgebreid: ernstig disfunctioneren van medewerkers moet voortaan gemeld worden bij de inspectie, en ook alle vormen van geweld waarmee een cliënt te maken heeft gekregen moeten worden gemeld. Move professionals heeft veel ervaring met het onderzoeken van incidenten en calamiteiten die te maken hebben met geweld tegen of tussen cliënten: zoals agressie, loverboyproblematiek en seksueel misbruik. Ook trainen wij interne onderzoekers en bieden we coaching on the job.

MEER WETEN OVER WAT MOVE WAT KAN...

Move professionals ondersteunt bij teamontwikkelingsvraagstukken. No nonsens, oplossingen die werken in de praktijk. Met behulp van de teambarometer evalueren teamleden zelf het team op zelforganisatie, ondernemend gedrag, veiligheid en succesvol zijn.

MEER WETEN OVER ONS AANBOD....

AANDACHT VOOR AGRESSIE OP DE WERKVLOER... Move professionals ondersteunt instellingen in de gehandicaptenzorg bij het vergroten van de veiligheid en vakbekwaamheid. Wij hebben daarvoor een breed aanbod ontwikkeld en in onze Incompact© training leren deelnemers op eigen teamniveau incidenten en (bijna) fouten te analyseren én professioneel te bespreken. Deelnemers worden niet alleen grondig getraind in de compacte versie van de bekende PRISMA methodiek, maar leren elkaar op professionele wijze positief-kritisch te bevragen volgens de methode van de kritische dialoog. Veel medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Maar het werk kan ook veeleisend en zwaar zijn, vooral als je te maken krijgt met verbale of fysieke agressie van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Uit onderzoek van de Inspectie SWZ tussen 2013 en 2015 bij instellingen in de sector Zorg en Welzijn blijkt dat 70 procent van de medewerkers in aanraking komt met verbale of fysieke agressie. Professionals in de gehandicaptenzorg voelen zich niet altijd gehoord en gesteund door de organisatie en melden daardoor lang niet alle incidenten. Veel zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland doen nog altijd te weinig om agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen, aldus de inspectie. Agressie tegen medewerkers in de gehandicaptenzorg is altijd onacceptabel. Met de VeiligPlus-aanpak willen de sociale partners van StAG de dialoog over veiligheidsdilemma’s een impuls geven. Een mooi programma dat wij volgen en graag onder de aandacht brengen. Op de website VeiligPlus-aanpak is meer te lezen over de impuls vanuit de sociale partners.

MEER LEZEN OVER DE VEILIG-PLUS-AANPAK....

  Helder, praktisch en onafhankelijk 

Volg ons op

 

 Contact
Mirjam van Eerde 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-47220504
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens
Bank NL90RABO0146580664
KvK 57805008
BTW nummer NL 163910522B01

We hebben onder andere gewerkt voor