Prisma klachtonderzoek en burgermelding in de zorg en jeugdzorg

Onderzoek naar aanleiding van een klacht of een burgermelding door Move professionals

Move professionals doet Prisma onderzoek naar aanleiding van een klacht of een burgermelding in de zorg of jeugdzorg

Burgers kunnen zelf melding doen bij het 🔗Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, maar bijvoorbeeld ook bij het 🔗JeugdStem (AKJ vertrouwenspersonen Naar aanleiding van een dergelijke melding kan de inspectie de zorgaanbieder de opdracht geven om een onderzoek in te stellen. De zorg- of jeugdorganisatie wordt  dan gevraagd een calamiteitenonderzoek of ander Prisma onderzoek instellen. Move professionals heeft ruime ervaring met het uitvoeren van een onderzoek met de Prisma methode naar een burgermelding. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal.

Deskundig en onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek

Wij kunnen snel aan de slag en zorgen ervoor dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en opgeleverd. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. Dat betekent dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's die we onderzoeken. We werken integer, respectvol en discreet.  🔗 Wij hebben calamiteitenonderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  

Onze adviseurs zijn breed inzetbaar om diverse rollen in het Prisma calamiteitenonderzoek te vervullen zoals:

  • geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is;
  • onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit;
  • begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoek vaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek;
  • trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prismamethode. 

🔗Wij voeren klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. In de kern gaat klachtonderzoek over verstoorde communicatie in de driehoek tussen professionals, cliënt en verwanten zoals, de bejegening, niet betrokken zijn, buitengesloten zijn, niet geïnformeerd zijn, niet gehoord of erkend zijn. Door het maken van een reconstructie van de feiten en omstandigheden kan dit begrepen en hersteld worden.

Prisma onderzoeksrapportage

Onze rapportages zijn feitelijk en neutraal, belichten de context waarin de klacht of burgermelding plaatsvond en geven een beeld van het samenspel van factoren waarbinnen dit plaatsvond. Onze rapportages zijn AVG proof en dragen bij aan een rechtvaardige cultuur waarin geleerd wordt. Feitelijke onjuistheden worden door ons altijd in de rapportage aangepast. Wij geven u advies over hoe u kunt omgaan met conclusies of aanbevelingen in de rapportage ook naar familie toe en ook als het gaat om het stellen van prioriteiten daarin. We sluiten daarbij altijd aan bij uw visie en lopende trajecten en ontwikkeling in de organisatie.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of vul ons contactformulier in


Contact: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_nmv logo_crkbo logo_skj