Boeken

 

Interim beleidsadvies Move professionals

Move professionals geeft zorginhoudelijke beleidsondersteuning en procesbegeleiding voor organisaties in de:

 • Gehandicaptenzorg;
 • Ouderenzorg;
 • Jeugdzorg;
 • GGD's;
 • Gemeenten;
 • WMO aanbieders;
 • Vrijwilligersorganisaties;
 • Onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen.

In co-creatie

Samen met professionals uit uw organisatie nemen wij uw ideeën en wensen tot verandering onder de loep. In een concrete en interactieve bijeenkomst brengen wij die ideeën samen met de bedoeling van de wet - en regelgeving. Met als resultaat door ons opgesteld concreet en praktisch beleid, dat aansluit bij de visie van uw organisatie. Niet meer dan nodig en ontdaan van bureaucratische last.

Zorgbeleid

Wij hebben ruime en jarenlange ervaring met alle thema's die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces in uw organisatie, zoals incidenten, calamiteiten, privacy, seksueel misbruik, kindermishandeling, huiselijk geweld, middelenmisbruik, zorg en dwang, valpreventie, medicatie, veiligheid, kwaliteit, methodisch werken, zorgcyclus, rapporteren, teamontwikkeling, anti-agressie of intervisie.

Kennis ontsluiten

Wij ontsluiten kennis snel en kennen de belangrijkste kennisbronnen en maken gebruik van de laatste stand van zaken.

Kennisbronnen:

 • de kennispleinen
 • kenniscentra
 • beroepsorganisaties
 • brancheorganisaties 

De bedoeling van wet- en regelgeving

In onze adviezen is altijd rekening gehouden met van toepassing zijnde kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen, inspectie eisen, zorginhoudelijke wetten, zoals:

 1. Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 2. de Jeugdwet;
 3. Wet kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz);
 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 5. Beroepen & Individuele Gezondheidszorg (BIG);
 6. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
 7. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
 8. ARBO;
 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

zonder dat wetgeving op de voorgrond staat of de overhand krijgt.

Werkplekleren

We hebben veel ervaring met het inrichten en begeleiden van verbetertrajecten, bijvoorbeeld na een Prisma calamiteitenonderzoek of aanwijzingen van de inspecties. Onze adviseurs herkennen snel de blokkades en belemmeringen die in de weg kunnen staan om echte verbeteringen door te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: de implementatiekloof (er zijn wel goede methodieken en handvatten, maar deze worden niet gebruikt); de "papieren tijger" (beleid is op papier op orde, maar sluit niet aan bij het werk van alledag); het "wij - zij" denken (als management en medewerkers denken tegengestelde belangen te hebben); of onvoldoende triple loop leren (Doen we het goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze om de goede redenen?)

Ons (ander) aanbod

 1. Calamiteitenonderzoek

 2. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen

 3. Andere Prisma onderzoeken

 4. Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van indicenten

 5. Interim beleidsadvies zorgbeleid

 6. Werkplekleren

Toe aan een makeover en ontregeling van uw zorginhoudelijk beleid? Wij doen en denken met u mee! Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Volg ons op


 

 Contact

Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2072321
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
 Bedrijfsgegevens

Bank NL90RABO0146580664
KvK 71423656
BTW nummer NL858710110B01