Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek

mensen

Werkplekleren is leren op de plek waar de professional werkt. Daar zijn wij groot voorstander van. Gebeurtenissen in de praktijk, goede voorbeelden, incidenten en calamiteiten zijn de bron voor werkplekleren


Blended leertraject calamiteitenonderzoek met professionele e-leaning

Move professionals heeft een mooi hybride leertraject ontwikkeld voor het leren uitvoeren van calamiteitenonderzoek voor de zorg. Dit leertraject is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Meer lezen over dit blended leertraject met unieke e-learning? Lees meer op de volgende pagina: Blended leertraject voor calamiteitenonderzoek

Move professionals hybride leertraject basistraining calamiteitenonderzoek


Professionele identiteit - leren door te doen

Zelforganisatie, co-creatie met cliënten, familie en mantelzorgers en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dat zijn de onderwerpen waarmee teams in organisaties te maken krijgen. Op dit moment staan veel organisaties onder druk. Dit komt door de veranderende omstandigheden, andere taken en andere rollen. Niet elk team is daar goed op voorbereid. Niet elk team of teamlid is in staat om veilig samen te werken en succesvol signalen en risico's te bespreken. Niet elk team is gewend om professioneel feedback te geven en te ontvangen. Move professionals ondersteunt teams met slimme tools en praktische handvatten. Move professionals maakt samen met teams een heldere analyse en helpt teams veiliger effectiever en met meer plezier samen te werken. We geven praktische workshops waarmee teams zelf aan de slag kunnen.

Prisma trainig - werkplekleren

Terugkijken met een team, samenwerkingspartners, ketenpartners of anderen die betrokken waren bij het (voorkomen) van een incident of calamiteit, dat is de Prisma review. In de review ontdek je in welke Prisma domeinen het mis ging en wat er goed ging (waardoor erger is voorkomen). Het doel is leren en zien waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Een begeleide Prisma review duurt 3 uur. We kijken naar een casus door de Prisma bril. Het is een actieve leersessie. Alle deelnemers nemen onze reviewtool, in de vorm van een poster mee naar huis.

Leercasus - leren van anderen

Wij zetten onderzoeksrapportages n.a.v. ernstige incidenten om in een uitdagende leercasus. Dit doen we door gebruik te maken van de schriftelijke rapportage die hiervoor eerder is opgesteld. Maar ook door in gesprek te gaan met één of meerdere betrokken sleutelfiguren uit de organisatie om de kennis op te halen over wat al geleerd is in de praktijk. Een kernachtig verhaal en/of een PowerPoint presentatie waarmee professionals aan de slag gaan om methodisch te leren, elkaar waarderend professioneel leren te bevragen, zich bewust te worden van wat ze weten en kunnen en gezamenlijk op zoek te gaan naar de eigen verbetermogelijkheden naar aanleiding van de casus. Een leercasus geeft inzicht en een maximaal leereffect. Door de heldere stappen in onze methodiek kan de leercasus direct worden toegepast in een team. Op verzoek kunnen wij deze bijeenkomsten ook begeleiden.

Prisma Incompact©- leren door te doen

De zorg en hulpverlening, is boven alles mensenwerk. Per dag worden er allerlei keuzes gemaakt en besluiten genomen. Natuurlijk gaan er dan soms dingen mis. Of bijna mis. Fouten en incidenten komen voor en leiden gelukkig lang niet altijd tot ernstige gevolgen. Maar het is belangrijk om wel te leren van deze (bijna) fouten en incidenten. Het gaat dus niet om verwijten, of het aanwijzen van degene die een fout heeft gemaakt. Het gaat om samen de zorg of hulpverlening beter te maken, door kritisch te kijken en te praten over wat er zoal misgaat of kan gaan. Het gestructureerd en waardevrij bespreken van een incident bevordert niet alleen het risicobewustzijn en de veiligheid, maar stimuleert ook een professionele samenwerking. Samen op zoek naar hoe het beter kan, geeft energie en maakt het werk leuker. Het kunnen voeren van een constructief-kritische dialoog is de basis van effectieve zelforganisatie en versterkt alleen een team, maar ook de samenwerking binnen en buiten de organisatie. Dat is in de kern waar PRISMA Review over gaat. Een manier om risico's en incidenten op een inspirerende manier in teamverband te bespreken en te analyseren, zodat de zorg er beter van wordt.

Begeleide intervisie - leren door reflectie

Sinds enkele jaren organiseren we intervisiesessies voor calamiteiten onderzoekscommissies. M.b.v. een eigen onderzoek, casus of trendanalyse worden specifieke leervragen van de commissie uitgediept en leren de deelnemers elkaar te versterken en de effectiviteit van de commissie te optimaliseren. Een ervaren onderzoeker/facilitator van Move professionals begeleidt deze bijeenkomsten. Sinds 2017 organiseren we ook begeleidde intervisie speciaal voor voorzitters en penvoerders vanuit verschillende organisaties. In groepen van max. 5 deelnemers, wordt 5 x per jaar een bijeenkomst in Utrecht georganiseerd, inclusief een heerlijke lunch, waarbij elke deelnemer in een bijeenkomst een eigen vraagstuk, onderzoek of casus inbrengt. Elk voorjaar en najaar start er een groep.

De Move barometer - leren met anderen

De MOVE barometer: een QuickScan voor en door teams en organisaties om de eigen ontwikkeling in kaart te brengen. Met thema's als zelforganisatie, veiligheid en ondernemerschap. Een nulmeting die altijd leidt tot inzicht en (h)erkenning. Zelfinzicht en leren bespreken van knelpunten. Nodigt uit tot concrete verbeterstappen. Bestaat uit het invullen van de digitale barometer, interviews met betrokken teamleden en het gezamenlijk bespreken van het rapport tot een concreet plan van aanpak.


Kwaliteitskader M'academy

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). Hiervoor hebben wij een kwaliteitskader opgesteld. Dit is te vinden op: M'academy kwaliteitskader


Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd