Kennisdomein alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kennisdomein over de kwaliteit en veiligheid over de opvang van minderjarige vluchtelingen

Kennisdomein over de kwaliteit en veiligheid over de opvang van minderjarige vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voogdijorganisatie Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het toezicht op de kwaliteit van veiligheid van deze jongeren  wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De IGJ houdt toezicht op de opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. Geweld in de zorg, geweld in de zorgrelatie en calamiteiten waarbij minderjarige vluchtelingen zijn betrokken moeten gemeld worden bij de IGJ. Move professionals heeft ervaring met het uitvoeren van Prisma onderzoek naar meldingen in de jeugdzorg en meldingen waarbij minderjarige vluchtelingen zijn betrokken. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.


Handvat onderzoek minderjarige vreemdeling


Kennisbronnen alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd