Move professionals - specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Move professionals - specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek ondersteunt organisaties in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ en in het sociaal domein bij het werken aan een goede en veilige omgeving voor cliënten en medewerkers. Move professionals uit Utrecht is opgericht door Mirjam van Eerde. Inmiddels werkt zij samen met een vaste partner, Cora Ledder. Daarnaast zijn er een aantal vaste flexibele medewerkers. Wij hebben gewerkt als manager, beleidsadviseur, trainer, calamiteitenonderzoeker, organisatieadviseur, maar zijn ooit gestart met de voeten in de klei, als (jeugd) hulpverlener en Z-verpleegkundige. Die basis heeft onze visie gevormd. Na al die jaren zijn we op elk organisatieniveau actief. Direct klantcontact, minimale overhead, werkend met ervaren specialisten uit uw eigen branche. 

Professionele & veilige zorg: De passie van Move professionals

Onze passie ligt in het versterken van de professionele zorg in het hart van de organisatie: het primaire proces. De duurzame en betrokken inzet van de medewerkers bepaalt het gezicht en de vitaliteit van de organisatie. Zelfbewuste medewerkers maken het verschil voor cliënten! Goed luisteren naar de klant, de cliënt, de bewoner en zijn naasten. Eigen regie, juist ook wanneer mensen afhankelijk zijn of worden van zorg of ondersteuning van anderen. Samen met cliënten, jong of oud, burgers, teams, professionals en management waardevolle en veilige zorg en dienstverlening creëren. Ook in tijden van schaarste en turbulentie. Creatief en tegendraads brengen we organisaties in hun kracht. Wij ontwikkelen heldere en praktijkgerichte adviezen en helpen deze waar nodig in praktijk te brengen. We doen dat zo, dat zelforganisatie, het lerend vermogen en de veiligheid worden versterkt. 

Kennis en ervaring met calamiteiten in de zorg

Wij staan dichtbij het werkveld en kennen de professionele praktijk. Wij kijken naar de bedoeling van de organisatie en vanuit die kern kijken we naar de organisatie als geheel. Wij hebben brede en jarenlange ervaring met alle thema's die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces van uw organisatie. Zoals:

Leren van incidenten - De kracht van Move professionals uit Utrecht

Onze kracht is dat wij met verstand van veranderingsprocessen en vanuit de bedoeling van uw organisatie de professionele zorg in beweging brengen. Wij zijn positief kritisch en leveren een bijdrage aan een rechtvaardige cultuur in organisaties door te kijken naar feiten en omstandigheden, door te ontschuldigen en door het erkennen van schade, pijn en verdriet. We zetten ons in voor eigen regie van professionals, ook in ketensamenwerking en we geven inhoudelijke advisering op zorgveiligheid en kwaliteit.

Door de Prisma analyse - Waarde toevoegen

Verschil maken. Een stem (terug) geven aan cliënten en professionals en werkplekleren. Omdat eigen regie en zelforganisatie in de zorg aandacht nodig hebben. Het gaat niet vanzelf. Cliënten en professionals kunnen elkaar versterken, door samen te werken en naar elkaar te luisteren. Als dat lukt ontstaan er prachtige dingen. Als dat niet lukt willen wij graag onze ervaring, kennis en aandacht inzetten om de organisatie slimmer, leuker en veiliger te maken!

We gaan hierover graag met u in gesprek. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl. Kijk ondertussen ook eens op onze pagina met ons aanbod. Of misschien zijn de trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten iets voor u.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen naar de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling