M'academy - Leercentrum van Move professionals

Informatie over het scholingsaanbod van Move professionals

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). 

Ons maatwerk aanbod is HIER te vinden

Onze standaardtrainingen zijn:

 1. Trainingen calamiteitenonderzoek: de Prisma plus basistraining en de Prima training voor voorzitters en penvoerders voor de organisaties in de Jeugdzorg en Veilig Thuis en voor organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ.
 2. Traingen leren van incidenten: Prisma review
 3. Trainingen en workshops op gebied van specifieke onderzoek vaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw
 • Meer informatie over onze trainingen is HIER te vinden

Voor de trainingen zijn folders beschikbaar:

Folders Prisma trainingen voor de Jeugdzorg en Veilig Thuis

Folders Prisma trainingen voor de zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz)


Bekend maken van trainingen

Move professionals brengt haar trainingen over het voetlicht via:


Informatie en Inschrijven

Een deelnemer kan zich via de website digitaal inschrijven voor een open training bij Move professionals via het inschrijfformulier bij de betreffende training. De deelnemer ontvangt hiervan automatisch per e-mail een bevestiging van inschrijving. De deelnemer krijgt van ons bericht als de training definitief doorgaat; dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk een twee weken voor de trainingsdatum. Ook ontvangt de deelnemer dan alle praktische informatie. Trainingen gaan door bij voldoende (vanaf 4) deelnemers.

 • Meer informatie over onze trainingen (titel, inhoud, niveau, lengte, doelstellingen, doelgroep, aanvangsniveau, studiebelasting) is HIER te vinden
 • Ons inschrijfformulier is HIER te vinden
 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Betaling

Deelneming is definitief wanneer het inschrijvingsformulier door ons is ontvangen en niet binnen de 14 dagen bedenkingstijd de inschrijving heeft ingetrokken. binnen één week na de training ontvangen de cursisten (of opdrachtgever) een betalingsverzoek.

 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Annulering en wijziging

Nadat de deelnemer de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen, heeft de deelnemer 14 werkdagen bedenktijd om deelname aan de training kosteloos te annuleren. Een inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd; vanaf 1 week voor aanvang is de deelnemer het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Reden van afzegging speelt geen rol bij de hantering van de annuleringsregels. Uiteraard is het mogelijk een andere collega als vervanger aan de training te laten deelnemen. Graag ontvangt het bureau dan de naam en de functie van deze persoon. Move professionals behoudt zich het recht om de trainerssamenstelling te veranderen en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een training geen doorgang te laten vinden. Indien een training geannuleerd wordt, worden de eventueel al overgemaakte deelnamekosten gerestitueerd binnen twee weken.

 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Doorschuiven

Een inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de ingeschreven trainingsdatum, kosteloos worden doorgeschoven naar een andere trainingsdatum. Vanaf 4 weken voor de trainingsdatum gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Een vervangende collega sturen is altijd mogelijk.

 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Accreditatie en PE punten

Move professionals ondersteunt professionals met het aanbieden van accreditatiepunten bij diverse trainingen. Wilt u weten of en hoeveel punten bij uw training te behalen zijn? Kijk dan op de betreffende trainingspagina of neem contact met ons op.

 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Copyright

Deelnemers aan onze trainingen mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Move professionals.

 • Zie HIER onze algemene voorwaarden

Privacyverklaring en vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten/deelnemers verstrekt is, wordt als vertrouwelijk behandeld door Move professionals, haar medewerkers en de trainers. Wij verwachten die vertrouwelijkheid ook van onze deelnemers jegens elkaar en jegens de informatie die wij vertrouwelijk met hen delen.

Move professionals en M'academy hebben een privacyverklaring opgesteld waaraan alle medewerkers en door ons ingehuurde zzp-ers zich moeten conformeren. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.  Contactgegevens die worden verstrekt door deelnemers aan trainingen worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor inschrijving op trainingen, aanwezigheidsregistratie en voor het invoeren van accreditatie punten in de daarvoor bestemde registers; alsmede voor het informeren over evaluaties, trainingen, workshops en updates van de leeromgeving van Move professionals. 


Klachtenprocedure

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Als er klachten zijn vinden we dat spijtig en horen we graag wat er mis ging graag. We willen ervan leren en we willen de klacht naar tevredenheid van de klager oplossen. Als u een klacht heeft dan kunt u contact met ons opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Om het u makkelijk te maken hebben we een klachtenformulier voor u gemaakt. Dit kunt u HIER invullen. U ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen 2 weken nemen wij contact met u op uw klacht te bespreken.


Evaluatie van de trainingen

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Om die reden ontvangen alle deelnemers aan onze trainingen na afloop een evaluatieformulier met het verzoek deze in te vullen. 

 • Ons evaluatieformulier is HIER te vinden

Contact

Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., medewerker Opleidingen. Wilt u meer informatie over M'academy of onze (incompany) trainingen? Neem dan contact op met partner en adviseur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een bericht achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Kennisdomeinen van Move professionals

 1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 2. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 3. Valrisico
 4. Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 5. Kwaliteit, veiligheid en toezicht in het sociaal domein
 6. Medicatieveiligheid
 7. Geweld in de zorg en het sociaal domein
 8. Zelfdoding

Ander aanbod van Move professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig thuis
 3. Klachtenonderzoek en onderzoek burgermeldingen
 4. Ondersteuning kleine zorgaanbieders bij de invoering Wkkgz
 5. Andere Prisma onderzoeken
 6. Interim beleidsadvies zorgbeleid
 7. Organisatieadvies en organisatieontwikkeling