Actueel programma trainingen calamiteitenonderzoek - Move professionals

Actueel programma trainingen calamiteitenonderzoek 2020 - Move professionals  

Open inschrijving Prisma trainingen - Move professionals

LET OP: i.v.m. de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 te beperken, hanteren wij het volgende.

Trainingen Move professionals - hygiënemaatregelen

Op dit moment geven wij geen fysieke trainingen, maar wel online workshops en ondersteuning. Tijdens onze trainingen nemen we de volgende  hygiënemaatregelen die voorafgaand aan de training onder de aandacht van de deelnemers worden gebracht.

 1. Groeten zonder aanraking.
 2. Minstens 1,5 meter afstand houden.
 3. Deelnemers die ziek of verkouden zijn, kunnen zich kosteloos afmelden voor de training.
 4. Deelnemers aan onze trainingen ontvangen een tasjes met handgel of handzeep en papieren zakdoekje om tijdens de training te gebruiken. Zie verder onze speciale Corona pagina.

Op onze trainingslocatie in Utrecht hebben we in 2021 

Nieuwe data en aangepaste trainingen vind je hier:  INFORMATIE & INSCHRIJVEN


Kwaliteitskader M'academy

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). Hiervoor hebben wij een kwaliteitskader opgesteld. Dit is te vinden op: M'academy kwaliteitskader


Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden. 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Calamiteitenonderzoek | PRISMA plus: basistraining voor het CJG en sociale wijkteams

PRISMA+ plus 8-Stappen© model voor calamiteitenonderzoek

Een interactieve basistraining voor leden van startende calamiteitencommissies specifiek bij centra voor jeugd en gezin (CJG), sociale wijkteams en samenwerkende jeugdteams. Bij incidenten in het gemeentelijk sociaal domein zijn vaak verschillende samenwerkingspartners betrokken. CJG, Jeugdhulp, huisarts, school & individuele hulpverleners. Als er dan een (ernstig) incident ontstaat is het van belang om zorgvuldig en veilig onderzoek te kunnen doen. In deze training wordt volgens de Prisma methode en de Sire methode alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke (politieke) context van de gemeente; en de positie van het CJG en/of het sociale wijkteam. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Duur: één dag met optioneel een extra halve dag follow up voor verdieping en het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht. Deze follow up is verplicht voor jeugdprofessionals die voor hun SKJ registratie de 20,25 registratiepunten willen behalen.
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in het sociaal domein, bij CJG en werkend in sociale wijk - of jeugdteams.
 • Basiskennis: HBO, enige kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Training inclusief reader met praktische PRISMA-SIRE handleiding en inclusief exclusieve toegang tot de cursistenpagina met o.a. digitale formats

Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden

De open Prismaplus basistrainingen voor het CJG en sociale wijkteams worden georganiseerd op onze locatie Krammstate in Utrecht  

Inschrijven voor een training klik hier

Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 17.5 PE

Calamiteitenonderzoek | SKJ PRISMA plus basis voor de Jeugdzorg en Veilig Thuis 

PRISMA+ plus 8-Stappen© model voor calamiteitenonderzoek

Een interactieve door het SKJ geaccrediteerde basistraining voor leden van calamiteitencommissies specifiek in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis. Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. In deze training wordt volgens de methodieken van PRISMA en SIRE alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie van de jeugdzorg na de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus voor de jeugdzorg en Veilig Thuis met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Investering: één dag met na enkele weken een extra halve dag follow up voor het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht. Daarna wordt er twee uur supervisie gegeven over de eerste eigen onderzoeksopzet.
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de jeugdzorg (JB/JR/ pleegzorg/gesloten jeugdzorg, Veilig Thuis medewerkers, gedragswetenschappers, kwaliteitsmedewerkers, managers). Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.
 • Basiskennis: HBO, enige kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier. Neem contact met ons op voor de incompany mogelijkheden.
 • Waar: De open Prisma-plus basistrainingen worden georganiseerd in onze locatie Krammstate in Utrecht
 • Accreditatie: de basistraining met praktijkopdracht en toetsing is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 20,25 punten en door Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) met totaal 13,50 punten.

Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en Veilig Thuis + Follow Up 13.5 PE SJK


Inschrijven voor een training klik hier


Calamiteitenonderzoek | PRISMA plus basis voor de GGZ

Een interactieve basistraining voor leden van calamiteitencommissies in de (Jeugd) GGZ. Calamiteiten in de GGZ onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek en door het relatief groot aantal suïcidepogingen. In deze training wordt volgens de Prisma methode & Sire methode alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie van de GGZ. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus voor de GGZ met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Duur: één dag met optioneel een extra halve dag follow up voor het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht.
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de GGZ. Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.
 • Basiskennis: HBOplus kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Waar: De open Prisma-plus basistrainingen worden georganiseerd in onze locatie Krammstate in Utrecht 
 • Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

Inschrijven voor een training klik hier

Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE   Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE

Calamiteitenonderzoek | PRISMA: Rol van voorzitter/penvoerder

De rol van voorzitter van een calamiteiten onderzoekscommissie en de rol van de penvoerder verschilt wezenlijk van de andere rollen. De voorzitter leidt het onderzoeksproces, bewaakt de onafhankelijkheid en coacht de andere leden in de methodiek. De penvoerder is geen notulist, maar de inhoudelijk verantwoordelijke voor het inventariseren, ordenen en rubriceren van alle opgehaalde informatie. De penvoerder bewaakt de 'losse eindjes' en schrijft uiteindelijk ook het rapport.

Per 1 oktober 2015 eist de IGJ van organisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg bovendien dat calamiteiten met dodelijke afloop altijd onderzocht dienen te worden door een calamiteitencommissie die wordt voorgezeten door een externe, onafhankelijke voorzitter met kennis van zaken. Move professionals wordt veel gevraagd als extern voorzitter bij complexe zaken en bij ketenonderzoeken. Dat doen we graag. Vanuit deze ervaringen leiden we ook beginnende voorzitters en penvoerders op in het zorgvuldig leiden en faciliteren van goed calamiteitenonderzoek.

De cursus bestaat uit een training van één dag, optioneel gevolgd na 6- 9 weken door een dagdeel  leerbijeenkomst. (planning tijden follow up in overleg met de deelnemers).

In deze training leert u aan de hand van het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of als penvoerder stap voor stap een onderzoeksteam begeleidt bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering, slim ordenen en formuleren. Er wordt bij voorkeur gewerkt met eigen casuïstiek.

 • Voorkennis: Prisma plus basistraining en ervaring met calamiteitenonderzoek is vereist.
 • Aantal deelnemers: 4 tot 6
 • Data: check de eerst volgende data voor deze vervolgtraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Tijdsinvestering: een dag. Inclusief trainingsmateriaal, reader voorzitter en penvoerder, lunch op de trainingsdag, en handouts.
 • Certificering: deze training geldt ook als follow up voor de PE punten voor geregistreerde jeugdprodfessionals en gedragswetenschappers.

Wilt u meerdere interne voorzitters en penvoerders binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

De open trainingen worden georganiseerd op onze locatie Krammstate in Utrecht 

Inschrijven voor een training klik hier


Leren van Incidenten |PRISMA review voor teams

In deze interactieve training worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch analyseren en bespreken van eigen risico's, incidenten en (bijna) fouten volgens de Prisma methode en de kritische dialoog. Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en systematisch te leren van fouten en incidenten. Na de bijeenkomst gaan deelnemers met een concreet verbeterplan in de eigen praktijk aan de slag. Na enige weken volgt een terugkom dagdeel waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden besproken en van feedback voorzien. Ook is er ruime aandacht voor het praktisch inbouwen in de eigen werkprocessen. LET OP: deze training is niet geschikt voor calamiteitenonderzoek.

 • Wat: TEAM TRAINING PRISMA Review© en PRISMA Preview© voor incident- en risicoanalyses
 • Duur: twee dagdelen (waarbij een terugkomdagdeel enkele weken na de eerste Prisma review wordt gepland)
 • Voor wie: voor teams op elk organisatieniveau of multidisciplinair in de zorg en hulpverlening, bv. in de langdurige zorg, de GGZ, de Jeugdzorg en Veilig Thuis, de GGD, De RAV, etc.
 • Basiskennis: vanaf MBO niveau
 • Deze training wordt zowel in open inschrijving als incompany gegeven. 
 • Data: check de eerst volgende data voor de open training PRISMA Review en PRISMA Preview via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Accreditatie: voor deze training kan accreditatie worden aangevraagd

De  PRISMA review training en de PRISMA Preview training kunnen incompany worden georganiseerd op uw locatie, maar zijn ook via open inschrijving te volgen op onze locatie Krammstate in Utrecht 

Inschrijven voor een training klik hier


Calamiteitenonderzoek | Verdieping & follow up

Na de basistraining komen onderzoekers in de praktijk nog allerlei vragen en dilemma's tegen. In leerbijeenkomsten, follow up's en specials wordt op die vragen en dilemma's grondig ingegaan met de deelnemers. Eigen casuïstiek, thema's en eigen onderzoek van deelnemers staan centraal.

Welke:

 1. Leerbijeenkomsten voor onderzoeksteams
 2. PRISMA voor managers en leidinggevenden
 3. Juridische aspecten bij calamiteitenonderzoek
 4. Calamiteitenonderzoek vanuit de Toezichthoudend ambtenaar in de WMO
 5. Onderzoeken van agressie en geweld in zorgrelaties
 6. Onderzoeken van seksueel misbruik en pooier boy incidenten
 7. Calamiteiten in de keten binnen de verantwoordelijkheid van de wijkteams
 8. Follow up voor accreditatie en casuïstiek- en praktijk onderzoeksbespreking, na de basistraining
 • Voor wie: Voor onderzoekers, beleidsadviseurs, managers en raden van bestuur
 • Basiskennis: PRISMA+ basistraining en al enige ervaring met calamiteitenonderzoek en kennis van eigen casuïstiek. 
 • Data: check de eerst volgende data voor follow-ups via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerdere specials of een follow up van de basistraining. Neem contact op voor de mogelijkheden!

De specials worden georganiseerd op locatie Krammstate in Utrecht. Laat ons weten naar welke special uw belangstelling uitgaat en blijf op de hoogte van de eerstvolgende data en programmering.

Inschrijven voor een training klik hier


Leren van incidenten en calamiteiten | verdiepingsworkshops

Per onderzoeksstap of -vaardigheid naar keuze een verdieping van de vaardigheden. Met behulp van eigen casuïstiek en leervragen worden inzichten vergroot en vaardigheden geoefend voor die specifieke onderzoeksstap of -vaardigheid. Veel gevraagd zijn bijvoorbeeld de workshops: 'voeren van een professionele dialoog',  'feedbackvaardigheden', ’ incidentenanalyse',  'interviewtechnieken m.b.v. blonde vragen en taboes’; ‘reconstructie en ordenen van informatie’; ‘oorzakenanalyse m.b.v. een oorzakenboom’; rapportage die voldoet aan de eisen van de Rijksinspecties.

 • Wat: verdiepingsworkshops calamiteitenonderzoek per onderzoeksstap of onderzoek vaardigheid
 • Duur: een of twee workshops per dagdeel, afhankelijk van de vraag en het onderwerp
 • Voor wie: voor ervaren calamiteiten onderzoekers in de zorg en/of voor degenen die de basis PRISMA+ training hebben gevolgd
 • Basiskennis: Prisma (+) onderzoeksmethodiek en kennis van eigen casuïstiek
 • Data: check de eerst volgende data voor verdiepingsworkshops via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerder dagdelen. Neem contact op voor de mogelijkheden!

  Inschrijven voor een training klik hier

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen naar de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling