Programma trainingen calamiteitenonderzoek Prisma plus en Prisma incidenten reviews


 

  

 

Calamiteitenonderzoek | PRISMA plus: basistraining voor het CJG en sociale wijkteams

 

PRISMA+ plus 8-Stappen© model voor calamiteitenonderzoek

Een interactieve basistraining voor leden van startende calamiteitencommissies specifiek bij centra voor jeugd en gezin (CJG), sociale wijkteams en samenwerkende jeugdteams. Bij incidenten in het gemeentelijk sociaal domein zijn vaak verschillende samenwerkingspartners betrokken. CJG, Jeugdhulp, huisarts, school & individuele hulpverleners. Als er dan een (ernstig) incident ontstaat is het van belang om zorgvuldig en veilig onderzoek te kunnen doen. In deze training wordt volgens de Prisma methode en de Sire methode alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke (politieke) context van de gemeente; en de positie van het CJG en/of het sociale wijkteam. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Duur: één dag met optioneel een extra halve dag follow up voor verdieping en het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht.
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in het sociaal domein, bij CJG en werkend in sociale wijk - of jeugdteams.
 • Basiskennis: HBO, enige kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Training inclusief reader met praktische PRISMA-SIRE handleiding en inclusief exclusieve toegang tot de cursistenpagina met o.a. digitale formats

Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden

De open Prismaplus basistrainingen voor het CJG en sociale wijkteams worden georganiseerd op onze locatie Krammstate in Utrecht  

Inschrijven voor een training klik hier


 Calamiteitenonderzoek | PRISMA plus basis voor de Jeugdzorg en Veilig Thuis 

PRISMA+ plus 8-Stappen© model voor calamiteitenonderzoek

Een interactieve basistraining voor leden van calamiteitencommissies specifiek in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis. Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. In deze training wordt volgens de methodieken van PRISMA en SIRE alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie van de jeugdzorg na de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus voor de jeugdzorg en Veilig Thuis met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Duur: één dag met optioneel* een extra halve dag follow up voor het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht (bij certificering verplicht).
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de jeugdzorg (JB/JR/ pleegzorg/gesloten jeugdzorg, Veilig Thuis medewerkers, gedragswetenschappers, kwaliteitsmedewerkers, managers). Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.
 • Basiskennis: HBO, enige kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Waar: De open Prisma-plus basistrainingen worden georganiseerd in onze locatie Krammstate in Utrecht 
 • Accreditatie: de basistraining met praktijkopdracht en toetsing (totaal anderhalve dag) is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met 13.50 punten en door Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) met totaal 13,50 punten.

Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.
 . 

 Inschrijven voor een training klik hier


 Calamiteitenonderzoek | PRISMA plus basis voor de GGZ

Een interactieve basistraining voor leden van calamiteitencommissies in de (Jeugd) GGZ. Calamiteiten in de GGZ onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek en door het relatief groot aantal suïcidepogingen. In deze training wordt volgens de Prisma methode & Sire methode alle 8 stappen van een gedegen calamiteitenonderzoek behandeld. Er worden handvatten aangereikt voor de specifieke situatie van de GGZ. Theorie, praktijk en spel oefeningen wisselen elkaar af. Daarnaast is er aandacht voor actuele vragen en casuïstiek van de deelnemers.

 • Wat: basistraining PRISMA plus voor de GGZ met het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek
 • Duur: één dag met optioneel een extra halve dag follow up voor het bespreken van een casus uit de eigen onderzoekspraktijk, waarin het geleerde in praktijk is gebracht.
 • Voor wie: voor beginnende calamiteitenonderzoekers in de GGZ. Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.
 • Basiskennis: HBOplus kennis van de eisen van de Rijksinspecties aan calamiteitenonderzoek; enige ervaring met incidentenanalyse, bv. met de Prisma InComPact of Prisma light.
 • Data: check de eerst volgende data voor de open basistraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Waar: De open Prisma-plus basistrainingen worden georganiseerd in onze locatie Krammstate in Utrecht 
 • Wilt u meerdere mensen binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

Inschrijven voor een training klik hier


 Calamiteitenonderzoek | PRISMA: Rol van voorzitter/penvoerder

De rol van voorzitter van een calamiteiten onderzoekscommissie en de rol van de penvoerder verschilt wezenlijk van de andere rollen. De voorzitter leidt het onderzoeksproces, bewaakt de onafhankelijkheid en coacht de andere leden in de methodiek. De penvoerder is geen notulist, maar de inhoudelijk verantwoordelijke voor het inventariseren, ordenen en rubriceren van alle opgehaalde informatie. De penvoerder bewaakt de 'losse eindjes' en schrijft uiteindelijk ook het rapport.

Per 1 oktober 2015 eist de IGJ van organisaties in de gehandicapten- en ouderenzorg bovendien dat calamiteiten met dodelijke afloop altijd onderzocht dienen te worden door een calamiteitencommissie die wordt voorgezeten door een externe, onafhankelijke voorzitter met kennis van zaken. Move professionals wordt veel gevraagd als extern voorzitter bij complexe zaken en bij ketenonderzoeken. Dat doen we graag. Vanuit deze ervaringen leiden we ook beginnende voorzitters en penvoerders op in het zorgvuldig leiden en faciliteren van goed calamiteitenonderzoek.

De cursus bestaat uit een training van één dag, optioneel gevolgd na 6- 9 weken door een dagdeel  leerbijeenkomst. (planning tijden follow up in overleg met de deelnemers).

In deze training leert u aan de hand van het PRISMA plus 8-Stappen© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of als penvoerder stap voor stap een onderzoeksteam begeleidt bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering, slim ordenen en formuleren. Er wordt bij voorkeur gewerkt met eigen casuïstiek.

 • Voorkennis: Prisma plus basistraining en ervaring met calamiteitenonderzoek is vereist.
 • Aantal deelnemers: 4 tot 6
 • Data: check de eerst volgende data voor deze vervolgtraining via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Tijdsinvestering: een dag. Inclusief trainingsmateriaal, reader voorzitter en penvoerder, lunch op de trainingsdag, en handouts.
 • Certificering: deze training geldt ook als follow up voor de PE punten voor geregistreerde jeugdprodfessionals en gedragswetenschappers.

Wilt u meerdere interne voorzitters en penvoerders binnen uw organisatie opleiden? Of in samenwerking met een collega organisatie? Vraag dan naar onze incompany mogelijkheden.

De open trainingen worden georganiseerd op onze locatie Krammstate in Utrecht 

Inschrijven voor een training klik hier


 Leren van Incidenten  |PRISMA review voor teams

In deze interactieve training worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch analyseren en bespreken van eigen risico's, incidenten en (bijna) fouten volgens de Prisma methode en de kritische dialoog. Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en systematisch te leren van fouten en incidenten. Na de bijeenkomst gaan deelnemers met een concreet verbeterplan in de eigen praktijk aan de slag. Na enige weken volgt een terugkom dagdeel waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden besproken en van feedback voorzien. Ook is er ruime aandacht voor het praktisch inbouwen in de eigen werkprocessen. LET OP: deze training is niet geschikt voor calamiteitenonderzoek.

 • Wat: TEAM TRAINING PRISMA Review© en PRISMA Preview© voor incident- en risicoanalyses
 • Duur: twee dagdelen (waarbij een terugkomdagdeel enkele weken na de eerste Prisma review wordt gepland)
 • Voor wie: voor teams op elk organisatieniveau of multidisciplinair in de zorg en hulpverlening, bv. in de langdurige zorg, de GGZ, de Jeugdzorg en Veilig Thuis, de GGD, De RAV, etc.
 • Basiskennis: vanaf MBO niveau
 • Deze training wordt zowel in open inschrijving als incompany gegeven. 
 • Data: check de eerst volgende data voor de open training PRISMA Review en PRISMA Preview via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Accreditatie: voor deze training kan accreditatie worden aangevraagd

De  PRISMA review training en de PRISMA Preview training kunnen incompany worden georganiseerd op uw locatie, maar zijn ook via open inschrijving te volgen op onze locatie Krammstate in Utrecht 

Inschrijven voor een training klik hier


 Calamiteitenonderzoek | Verdieping & follow up

Na de basistraining komen onderzoekers in de praktijk nog allerlei vragen en dilemma's tegen. In leerbijeenkomsten, follow up's en specials wordt op die vragen en dilemma's grondig ingegaan met de deelnemers. Eigen casuïstiek, thema's en eigen onderzoek van deelnemers staan centraal.

Welke:

 1. Leerbijeenkomsten voor onderzoeksteams
 2. PRISMA voor managers en leidinggevenden
 3. Juridische aspecten bij calamiteitenonderzoek
 4. Calamiteitenonderzoek vanuit de Toezichthoudend ambtenaar in de WMO
 5. Onderzoeken van agressie en geweld in zorgrelaties
 6. Onderzoeken van seksueel misbruik en pooier boy incidenten
 7. Calamiteiten in de keten binnen de verantwoordelijkheid van de wijkteams
 8. Follow up voor accreditatie en casuïstiek- en praktijk onderzoeksbespreking, na de basistraining
 • Voor wie: Voor onderzoekers, beleidsadviseurs, managers en raden van bestuur
 • Basiskennis: PRISMA+ basistraining en al enige ervaring met calamiteitenonderzoek en kennis van eigen casuïstiek. 
 • Data: check de eerst volgende data voor follow-ups via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerdere specials of een follow up van de basistraining. Neem contact op voor de mogelijkheden!

De specials worden georganiseerd op locatie Krammstate in Utrecht. Laat ons weten naar welke special uw belangstelling uitgaat en blijf op de hoogte van de eerstvolgende data en programmering.

Inschrijven voor een training klik hier


 Leren van incidenten en calamiteiten | verdiepingsworkshops

Per onderzoeksstap of -vaardigheid naar keuze een verdieping van de vaardigheden. Met behulp van eigen casuïstiek en leervragen worden inzichten vergroot en vaardigheden geoefend voor die specifieke onderzoeksstap of -vaardigheid. Veel gevraagd zijn bijvoorbeeld de workshops: 'voeren van een professionele dialoog',  'feedbackvaardigheden', ’ incidentenanalyse',  'interviewtechnieken m.b.v. blonde vragen en taboes’; ‘reconstructie en ordenen van informatie’; ‘oorzakenanalyse m.b.v. een oorzakenboom’; rapportage die voldoet aan de eisen van de Rijksinspecties.

 • Wat: verdiepingsworkshops calamiteitenonderzoek per onderzoeksstap of onderzoek vaardigheid
 • Duur: een of twee workshops per dagdeel, afhankelijk van de vraag en het onderwerp
 • Voor wie: voor ervaren calamiteiten onderzoekers in de zorg en/of voor degenen die de basis PRISMA+ training hebben gevolgd
 • Basiskennis: Prisma (+) onderzoeksmethodiek en kennis van eigen casuïstiek
 • Data: check de eerst volgende data voor verdiepingsworkshops via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerder dagdelen. Neem contact op voor de mogelijkheden!

  Inschrijven voor een training klik hier