Actueel programma Prisma plus calamiteitenonderzoek trainingen

Actueel programma trainingen calamiteitenonderzoek 2020 - Move professionals

Prisma calamiteitenonderzoek in de zorg en de jeugdzorg

Move professionals draagt graag haar kennis over aan professionals, die werken in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, het sociaal domein en de GGZ.

Wij bieden drie typen trainingen aan:

  1. Trainingen calamiteitenonderzoek: het hybride leertraject Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek en de Prisma training voor voorzitters en penvoerders voor de organisaties in de Jeugdzorg en Veilig Thuis en voor organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ het sociaal domein en beschermd wonen.
  2. Traingen leren van incidenten: Prisma review
  3. Trainingen op gebied van specifieke onderzoek vaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw

Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Er worden branche specifieke trainingen gegeven, door ervaren trainers bekend met het werkveld. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het gatenkaasmodel, het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

In dit leertraject besteden we nadrukkelijk aandacht aan zowel de kennis als de vaardigheden als de beroepshouding. Je krijgt de kennis aangereikt om een Prisma plus calamiteitenonderzoek uit te kunnen voeren. Je ontwikkelt vaardigheden om het onderzoeksproces aan anderen over te dragen en de stappen gestructureerd te doorlopen. Je werkt aan een neutrale en onafhankelijk beroepshouding die waarderend is en die de schadelijke gevolgen van de calamiteit voor alle betrokkenen erkent.

Inschrijven voor een training klik hier


Calamiteitenonderzoek training voor voorzitters en penvoerders bij calamiteitenonderzoek

In deze training leert u aan de hand van het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of penvoerder een onderzoeksteam begeleid en faciliteert bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering en juridische kaders. U krijgt handvatten en formats voor het slim ordenen en rubriceren van alle onderzoek informatie en voor het zorgvuldig formuleren in de rapportages. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers en fungeren regelmatig als voorzitter en penvoerder. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Inschrijven voor een training klik hier

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door