M'academy - Leercentrum van Move professionals

Logo MACADEMIE

Informatie over het scholingsaanbod van Move professionals

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). 

Onze standaardtrainingen voor calamiteitenonderzoek, leren van incidenten en specifieke onderzoeksvaardigheden voor calamiteitenonderzoek, leren van incidenten en specifieke onderzoeksvaardigheden zijn:

 1. Trainingen calamiteitenonderzoek: de Prisma plus basistraining en de Prima training voor voorzitters en penvoerders voor de organisaties in de Jeugdzorg en Veilig Thuis en voor organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ.
 2. De trainingen leren van incidenten: Prisma review
 3. Trainingen en workshops op gebied van specifieke onderzoekvaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw
 • Meer informatie over onze trainingen is HIER te vinden

Folder Prisma plus voor calamiteitenonderzoek hybride leertraject (e-learning)

Deze folder is bedoeld voor de zorg, jeugdzorg, Veilig thuis en het sociaal domein.

Folders overige Prisma trainingen

Deze folfers zijn bedoeld voor de Jeugdzorg en Veilig thuis en de zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

 1. Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg
 2. Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de (jeugd)zorg
 3. Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de jeugdzorg
 4. Prisma plus voorzitter en penvoerder voor calamiteitenonderzoek in de zorg
 5. Prisma review om incidenten te analyseren in teamverband voor de zorg
 6. Prisma oefenworkshops voor calamiteitenteams in de zorg

Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut Ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van BTW kunnen aanbieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Bekend maken van trainingen

Move professionals brengt haar trainingen over het voetlicht via:


Informatie en Inschrijven

Een deelnemer kan zich via de website digitaal inschrijven voor een open training bij Move professionals via het inschrijfformulier bij de betreffende training. De deelnemer ontvangt hiervan automatisch per e-mail een bevestiging van inschrijving. De deelnemer krijgt van ons bericht als de training definitief doorgaat; dit gebeurt zo snel mogelijk, maar uiterlijk een twee weken voor de trainingsdatum. Ook ontvangt de deelnemer dan alle praktische informatie. Trainingen gaan door bij voldoende (vanaf 4) deelnemers.


Betaling

Deelneming is definitief wanneer het inschrijvingsformulier door ons is ontvangen en niet binnen de 14 dagen bedenkingstijd de inschrijving heeft ingetrokken. binnen één week na de training ontvangen de cursisten (of opdrachtgever) een betalingsverzoek.


Annulering en wijziging

Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.


Doorschuiven

Een inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de ingeschreven trainingsdatum, kosteloos worden doorgeschoven naar een andere trainingsdatum. Vanaf 4 weken voor de trainingsdatum gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Een vervangende collega sturen is altijd mogelijk.


Accreditatie en PE punten

Move professionals ondersteunt professionals met het aanbieden van accreditatiepunten bij diverse trainingen. 

Basistraining Prisma plus calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en Veilig Thuis + follow-up 13.5 PE SJK Basistraining Prisma plus calamiteitenonderzoek + follow-up 14 PE Basistraining Prisma plus calamiteitenonderzoek + follow-up 17.5 PE Basistraining Prisma plus calamiteitenonderzoek + follow-up 14 PE

Studiebelasting

 • De studiebelasting voor de trainingen Prisma plus basistraining is 8 uur per trainingsdag. 
 • De basistraining kan worden uitgebreid met een verdieping, waarvoor eerst een praktijkopdracht wordt uitgevoerd. De studiebelasting voor deze praktijkopdracht is 4 uur.
 • De verdiepingstraining kan daarna bestaan uit een follow-up met een studiebelasting van 4 uur, of een vervolgtraining, zoals de voorzitter/penvoerdertraining met een studiebelasting van 8 uur.
 • De studiebelasting voor de training SKJ PRISMA plus basis voor calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en Veilig Thuis is totaal 20 uur (basistraining plus verdieping, plus supervisie) om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (20,25 punten), of van Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (13,50 punten).
 • De overige trainingen zijn maatwerk waarvoor de studiebelasting vermeld  wordt in de offerte.

Copyright

Deelnemers aan onze trainingen mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Move professionals.


Privacyverklaring en vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten/deelnemers verstrekt is, wordt als vertrouwelijk behandeld door Move professionals, haar medewerkers en de trainers. Wij verwachten die vertrouwelijkheid ook van onze deelnemers jegens elkaar en jegens de informatie die wij vertrouwelijk met hen delen. Move professionals en M'academy hebben een privacyverklaring opgesteld waaraan alle medewerkers en door ons ingehuurde zzp-ers zich moeten conformeren. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Contactgegevens die worden verstrekt door deelnemers aan trainingen worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor inschrijving op trainingen, aanwezigheidsregistratie en voor het invoeren van accreditatie punten in de daarvoor bestemde registers; alsmede voor het informeren over evaluaties, trainingen, workshops en updates van de leeromgeving van Move professionals. 


Klachtenprocedure

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Als er klachten zijn vinden we dat spijtig en horen we graag wat er mis ging. We willen ervan leren en we willen de klacht naar tevredenheid van de klager oplossen. Als u een klacht heeft dan kunt u contact met ons opnemen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Om het u makkelijk te maken hebben we een klachtenformulier voor u gemaakt. U ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen 2 weken nemen wij contact met u op uw klacht te bespreken.


Evaluatie van de trainingen

Move professionals en M'academy werken aan een hoge kwaliteit van dienstverlening. Om die reden ontvangen alle deelnemers aan onze trainingen na afloop een evaluatieformulier met het verzoek deze in te vullen. 


Contact

Bij praktische vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Scheper, medewerker Opleidingen. Wilt u meer informatie over M'academy of onze (incompany) trainingen? Neem dan contact op met partner en adviseur Mirjam van Eerde of laat een bericht achter via info@moveprofessionals.nl 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling