Trainingen - Prisma calamiteitenonderzoek & leren van incidenten

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Move professionals draagt graag haar kennis over veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek aan professionals die werken in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, het sociaal domein en de GGZ. Wij bieden drie typen trainingen aan:

 1. Trainingen calamiteitenonderzoek: het hybride leertraject Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek en de Prima training voor voorzitters en penvoerders voor de organisaties in de Jeugdzorg en Veilig Thuis en voor organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ het sociaal domein en beschermd wonen.
 2. Traingen leren van incidenten: Prisma review
 3. Trainingen op gebied van specifieke onderzoek vaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw

Hybride leertraject Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Er worden branche specifieke trainingen gegeven, door ervaren trainers bekend met het werkveld. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het gatenkaasmodel, het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

In dit leertraject besteden we nadrukkelijk aandacht aan zowel de kennis als de vaardigheden als de beroepshouding. Je krijgt de kennis aangereikt om een Prisma plus calamiteitenonderzoek uit te kunnen voeren. Je ontwikkelt vaardigheden om het onderzoeksproces aan anderen over te dragen en de stappen gestructureerd te doorlopen. Je werkt aan een neutrale en onafhankelijk beroepshouding die waarderend is en die de schadelijke gevolgen van de calamiteit voor alle betrokkenen erkent.


Calamiteitenonderzoek training voor voorzitters en penvoerders bij calamiteitenonderzoek

In deze training leert u aan de hand van het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of penvoerder een onderzoeksteam begeleid en faciliteert bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering en juridische kaders. U krijgt handvatten en formats voor het slim ordenen en rubriceren van alle onderzoek informatie en voor het zorgvuldig formuleren in de rapportages. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers en fungeren regelmatig als voorzitter en penvoerder. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Inschrijven voor een training


Workshop interviewen voor het Prisma calamiteitenonderzoek - techniek en vaardigheden

In deze blended workshop krijg je een aantal bouwstenen aangereikt voor het interviewen van betrokkenen bij een Prisma calamiteitenonderzoek. De workshop bestaat uit een e-learning die de deelnemers voorbereidt op de live training ‘interviewtechnieken’. Want wat voor een interview geld, geldt ook voor een training: een goede voorbereiding vergroot het rendement. 

Inschrijven voor een training


Calamiteitenonderzoek - verdieping en follow up

Na de basistraining komen onderzoekers in de praktijk nog allerlei vragen en dilemma's tegen. In leerbijeenkomsten, follow up's en specials wordt op die vragen en dilemma's grondig ingegaan met de deelnemers. Eigen casuïstiek, thema's en eigen onderzoek van deelnemers staan centraal.

Welke:

 1. Leerbijeenkomsten voor onderzoeksteams
 2. PRISMA voor managers en leidinggevenden
 3. Juridische aspecten bij calamiteitenonderzoek
 4. Calamiteitenonderzoek vanuit de toezichthoudend ambtenaar in de WMO
 5. Onderzoeken van agressie en geweld in zorgrelaties
 6. Onderzoeken van seksueel misbruik en pooier boy incidenten
 7. Calamiteiten in de keten binnen de verantwoordelijkheid van de wijkteams
 8. Follow up voor accreditatie en casuïstiek- en praktijk onderzoeksbespreking, na de basistraining
 • Voor wie: Voor onderzoekers, beleidsadviseurs, managers en raden van bestuur
 • Basiskennis: Prisma plus basistraining en al enige ervaring met calamiteitenonderzoek en kennis van eigen casuïstiek. 
 • Data: check de eerst volgende data voor follow-ups via onderstaande knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerdere specials of een follow up van de basistraining. Neem contact op voor de mogelijkheden!

De specials worden georganiseerd op locatie Krammstate in Utrecht. Laat ons weten naar welke special uw belangstelling uitgaat en blijf op de hoogte van de eerstvolgende data en programmering.

Inschrijven voor een training


Leren van incidenten en calamiteiten - verdiepingsworkshops

Per onderzoeksstap of -vaardigheid naar keuze een verdieping van de vaardigheden. Met behulp van eigen casuïstiek en leervragen worden inzichten vergroot en vaardigheden geoefend voor die specifieke onderzoeksstap of -vaardigheid. Veel gevraagd zijn bijvoorbeeld de workshops: 'voeren van een professionele dialoog',  'feedbackvaardigheden', ’ incidentenanalyse',  'interviewtechnieken m.b.v. blonde vragen en taboes’; ‘reconstructie en ordenen van informatie’; ‘oorzakenanalyse m.b.v. een oorzakenboom’; rapportage die voldoet aan de eisen van de Rijksinspecties.

 • Wat: verdiepingsworkshops calamiteitenonderzoek per onderzoeksstap of onderzoek vaardigheid
 • Duur: een of twee workshops per dagdeel, afhankelijk van de vraag en het onderwerp
 • Voor wie: voor ervaren calamiteiten onderzoekers in de zorg en/of voor degenen die de basis PRISMA+ training hebben gevolgd
 • Basiskennis: Prisma (+) onderzoeksmethodiek en kennis van eigen casuïstiek
 • Data: check de eerst volgende data voor verdiepingsworkshops via onderstaande groene knop: inschrijfformulier
 • Incompany trainingen kunnen geheel op maat worden samengesteld uit één of meerder dagdelen. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Inschrijven voor een training


Leren van incidenten - Prisma review voor teams

Zorgorganisaties en professionals zijn verplicht om zichtbaar te maken hoe zij leren van incidenten. Niet alleen registeren maar aantoonbaar leren en verbeteren, dat is de uitdaging. De PRISMA Review is speciaal ontwikkeld om incidenten en fouten in de eigen organisatie op professionele wijze te bespreken en te analyseren. In een Review pakt een team gezamenlijk een incident of risico aan om kort en krachtig met behulp van de PRISMA analyse te komen tot de kern van de casus. Deelnemers gaan met gerichte actiepunten naar huis. Voor calamiteitenonderzoek zijn deze trainingen minder geschikt. Speciaal daarvoor kunt u de PRISMA plus training voor calamiteitenonderzoek volgens het PRISMA+ 8 stappenmodel© aanvragen.

In deze interactieve training worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch analyseren en bespreken van eigen risico's, incidenten en (bijna) fouten volgens de Prisma methode en de kritische dialoog. Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en systematisch te leren van fouten en incidenten. Na de bijeenkomst gaan deelnemers met een concreet verbeterplan in de eigen praktijk aan de slag. Na enige weken volgt een terugkom dagdeel waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden besproken en van feedback voorzien. Ook is er ruime aandacht voor het praktisch inbouwen in de eigen werkprocessen. LET OP: deze training is niet geschikt voor calamiteitenonderzoek.

 • Wat: TEAM TRAINING PRISMA Review© en PRISMA Preview© voor incident- en risicoanalyses
 • Duur: twee dagdelen (waarbij een terugkomdagdeel enkele weken na de eerste Prisma review wordt gepland)
 • Voor wie: voor teams op elk organisatieniveau of multidisciplinair in de zorg en hulpverlening, bv. in de langdurige zorg, de GGZ, de Jeugdzorg en Veilig Thuis, de GGD, De RAV, etc.
 • Basiskennis: vanaf MBO niveau
 • Deze training wordt zowel in open inschrijving als incompany gegeven. 
 • Data: check de eerst volgende data voor de open training PRISMA Review en PRISMA Preview via onderstaande knop: inschrijfformulier
 • Accreditatie: voor deze training kan accreditatie worden aangevraagd

De  PRISMA review training en de PRISMA Preview training kunnen incompany worden georganiseerd op uw locatie, maar zijn ook via open inschrijving te volgen op onze locatie Krammstate in Utrecht 

Inschrijven voor een training


Prisma plus verdieping, oefen- en opfris workshops voor deelnemers die de basistraining hebben gevolgd

Workshops en verdiepingstrainingen om de calamiteiten onderzoek vaardigheden te versterken. In zeer praktijkgerichte trainingen ontwikkelt u de vaardigheden om één of meer van de stappen uit het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek professioneel te kunnen uitvoeren. Aan de hand van uw eigen casuïstiek en/of eigen vragen en knelpunten in de praktijk. Voor calamiteiten onderzoekers die al ervaring hebben met het doen van professioneel calamiteitenonderzoek. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk

Inschrijven voor een training


Van risicoscans (PRI en taxatie) tot preventie en interventieplan

Trainingen waarbij op elk niveau in de organisatie geleerd wordt te werken met risico inventarisaties en analyse en deze om te zetten in concrete preventie-, signalering- en interventieplannen. Afhankelijk van de vragen en doelgroepen kunnen methodieken aan bod komen als de PRI (prospectieve risico inventarisatie), Prisma (retrospectieve incidentanalyse), Crisis ontwikkelingsmodel, vormen van agressie, LSD methode, conflict format.

Inschrijven voor een training


Kwaliteitskader M'academy

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). Hiervoor hebben wij een kwaliteitskader opgesteld. Dit is te vinden op: M'academy kwaliteitskader


Accreditatie trainingen Move professionals

Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en Veilig Thuis + Follow Up 13.5 PE SJK Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 17.5 PE Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE

Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Folders van Prisma trainingen calamiteitenonderzoek en Prisma analyse

Move professionals heeft voor haar Prisma trainingen calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en in de zorg en voor de Prisma review folders beschikbaar. Deze folders zijn te downloaden hier te downloaden.


Open inschrijving en Incompany

Move professionals heeft voor het calamiteitenonderzoek twee geaccrediteerde trainingen ontwikkeld die wij via open inschrijving en incompany aanbieden. Alle deelnemers aan onze trainingen krijgen toegang tot onze cursistenpagina met daarin een schat aan informatie voor het calamiteitenonderzoek. Daarnaast bieden wij aan al onze cursisten een telefonisch spreekuur waarin we vragen beantwoorden en meedenken in oplossingen. Kijk voor ons actuele aanbod op Actueel trainingsaanbod calamiteitenonderzoek Move professionals

Inschrijven voor een training

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling