Trainingen - Prisma plus calamiteitenonderzoek & Prisma review leren van incidenten

mensen

Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden.


Open inschrijving en Incompany

Move professionals heeft voor het calamiteitenonderzoek twee geaccrediteerde trainingen ontwikkeld die wij via open inschrijving en incompany aanbieden. Alle deelnemers aan onze trainingen krijgen toegang tot onze cursistenpagina met daarin een schat aan informatie voor het calamiteitenonderzoek. Daarnaast bieden wij aan al onze cursisten een telefonisch spreekuur waarin we vragen beantwoorden en meedenken in oplossingen. Kijk voor ons actuele aanbod op Actueel trainingsaanbod calamiteitenonderzoek Move professionals

Inschrijven voor een training


Training calamiteitenonderzoek: Prisma plus basistraining 8 stappenmodel voor calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Er worden branche specifieke trainingen gegeven, door ervaren trainers bekend met het werkveld. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het gatenkaasmodel, het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

In dit leertraject besteden we nadrukkelijk aandacht aan zowel de kennis als de vaardigheden als de beroepshouding. Je krijgt de kennis aangereikt om een Prisma plus calamiteitenonderzoek uit te kunnen voeren. Je ontwikkelt vaardigheden om het onderzoeksproces aan anderen over te dragen en de stappen gestructureerd te doorlopen. Je werkt aan een neutrale en onafhankelijk beroepshouding die waarderend is en die de schadelijke gevolgen van de calamiteit voor alle betrokkenen erkent.

Inschrijven voor een training


Training calamiteitenonderzoek: Prisma plus follow-up training calamiteitenonderzoek voor voorzitters en penvoerders bij calamiteitenonderzoek

In deze training leert u aan de hand van het Prisma plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of penvoerder een onderzoeksteam begeleid en faciliteert bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering en juridische kaders. U krijgt handvatten en formats voor het slim ordenen en rubriceren van alle onderzoek informatie en voor het zorgvuldig formuleren in de rapportages. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers en fungeren regelmatig als voorzitter en penvoerder. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Inschrijven voor een training


Training leren van incidenten: Prisma training leren van incidenten - Prisma review

De zorg en hulpverlening, is boven alles mensenwerk. Per dag worden er allerlei keuzes gemaakt en besluiten genomen. Natuurlijk gaan er dan soms dingen mis. Of bijna mis. Fouten en incidenten komen voor en leiden gelukkig lang niet altijd tot ernstige gevolgen. Maar het is belangrijk om wel te leren van deze (bijna) fouten en incidenten. Het gaat dus niet om verwijten, of het aanwijzen van degene die een fout heeft gemaakt. Het gaat om samen de zorg of hulpverlening beter te maken, door kritisch te kijken en te praten over wat er zoal misgaat of kan gaan. Het gestructureerd en waardevrij bespreken van een incident bevordert niet alleen het risicobewustzijn en de veiligheid, maar stimuleert ook een professionele samenwerking. Samen op zoek naar hoe het beter kan, geeft energie en maakt het werk leuker. Het kunnen voeren van een constructief-kritische dialoog is de basis van effectieve zelforganisatie en versterkt alleen een team, maar ook de samenwerking binnen en buiten de organisatie. Dat is in de kern waar Prisma Review over gaat. Een manier om risico's en incidenten op een inspirerende manier in teamverband te bespreken en te analyseren, zodat de zorg er beter van wordt.

Zorgorganisaties en professionals zijn verplicht om zichtbaar te maken hoe zij leren van incidenten. Niet alleen registeren maar aantoonbaar leren en verbeteren, dat is de uitdaging. De Prisma Review is speciaal ontwikkeld om incidenten en fouten in de eigen organisatie op professionele wijze te bespreken en te analyseren. In een Review pakt een team gezamenlijk een incident of risico aan om kort en krachtig met behulp van de Prisma analyse te komen tot de kern van de casus. Deelnemers gaan met gerichte actiepunten naar huis. Voor calamiteitenonderzoek zijn deze trainingen minder geschikt. Speciaal daarvoor kunt u de Prisma plus training voor calamiteitenonderzoek volgens het Prisma+ 8 stappenmodel© aanvragen.

In deze interactieve training worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch analyseren en bespreken van eigen risico's, incidenten en (bijna) fouten volgens de Prisma methode en de kritische dialoog. Een relatief snelle en slimme manier om het risicobewustzijn te vergroten en systematisch te leren van fouten en incidenten. Na de bijeenkomst gaan deelnemers met een concreet verbeterplan in de eigen praktijk aan de slag. Na enige weken volgt een terugkom dagdeel waarin de eigen ervaringen, vragen en knelpunten met de trainer worden besproken en van feedback voorzien. Ook is er ruime aandacht voor het praktisch inbouwen in de eigen werkprocessen. LET OP: deze training is niet geschikt voor calamiteitenonderzoek.

De  Prisma review training en de Prisma Preview training kunnen incompany worden georganiseerd op uw locatie, maar zijn ook via open inschrijving te volgen op onze locatie in Utrecht.

Inschrijven voor een training


Prisma plus verdieping, oefen- en opfris workshops voor deelnemers die de Prisma plus basistraining voor calamiteitenonderzoek hebben gevolgd

Workshops en verdiepingstrainingen om de calamiteiten onderzoek vaardigheden te versterken. In zeer praktijkgerichte trainingen ontwikkelt u de vaardigheden om één of meer van de stappen uit het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek professioneel te kunnen uitvoeren. Aan de hand van uw eigen casuïstiek en/of eigen vragen en knelpunten in de praktijk. Voor calamiteiten onderzoekers die al ervaring hebben met het doen van professioneel calamiteitenonderzoek. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Inschrijven voor een training

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door