Aanbod Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek zorg, Sire methode, Prisma analyse, Prisma training

Prisma calamiteitenonderzoek

In elke organisatie gaan er soms dingen fout. Als een incident ernstige gevolgen heeft (ernstig letsel of overlijden) dan wordt dat een calamiteit genoemd. Ook geweld en misbruik in de zorgrelatie zijn vormen van calamiteiten. Dit soort calamiteiten in de zorg, de (jeugd) hulpverlening en ook binnen de WMO, moeten worden onderzocht; niet om de schuldige aan te wijzen, maar om te achterhalen waarom het mis ging, en hoe dat in de toekomst is te voorkomen.

Calamiteitenonderzoek zorg, Sire methode, Prisma methode

Prisma onderzoek: klachten en burgermeldingen

Als een cliënt, zijn verwant of zijn nabestaande niet tevreden is over de geleverde zorg, kan hij een klacht indienen bij de zorginstelling. Hij kan ook een burgermelding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek en onderzoek naar burgermeldingen. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal.

Werkplekleren

Werkplekleren

In onze praktijk merken we, dat organisaties zelf veel aandacht besteden aan de onderwerpen veiligheid en kwaliteit. Juist een calamiteitenonderzoek of een trendanalyse van incidenten; of een risico inventarisatie en of een risico taxatie geeft richting en prioriteit aan verbetertrajecten. Vaak wordt ons gevraagd of we ook losse trainingen of workshops verzorgen, die een team of afdeling precies die tools in handen geeft om hun professionele en soms zelforganiserende rol nog beter vorm te kunnen geven.

Organisatieadvies en organisatieontwikkeling

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat knelpunten alleen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Niet top-down, maar vanuit het perspectief van de cliënt en zijn familie en vanuit de professionals

Calamiteitenonderzoek, jeugdzorg Utrecht, Prisma onderzoeksmethode, Sire methode

Prisma calamiteitenonderzoek in jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen.

calamiteitenonderzoek, Prisma onderzoeksmethode, Prisma training

Andere Prisma onderzoeken

Het Prisma onderzoek is een beproefde methode om ernstige incidenten en calamiteiten in de (jeugd)zorg te onderzoeken om er vervolgens van te leren. Ook is het een krachtige methode om risico’s in kaart te brengen. Wij gebruiken de Prisma onderzoeksmethode & Sire methode ook voor het onderzoeken van klachten, knelpunten en conflicten in de (jeugd)zorg. Niet om antwoord te geven op de vraag of een klacht gegrond is of wie er blaam treft in een conflict, maar om erachter te komen waardoor de situatie heeft kunnen ontstaan. Een Prisma onderzoek gericht op medewerkers, noemen wij een Prisma onderzoek DIM.

Zorgbeleid

Interim beleidsadvies zorgbeleid

Veilige zorg is de basis van kwaliteit van zorg- en hulpverlening. Juist mensen die meer afhankelijk zijn van de zorg of hulp van anderen, zijn extra kwetsbaar. Soms omdat iemand ouder is, fysiek niet meer zo sterk is en/of begint te dementeren. Of juist een jongere uit een zeer problematische thuissituatie, die niet zoveel reden heeft om de wereld te vertrouwen.

Trainingen, Prisma training

Trainingen calmiteitenonderzoek en leren van incidenten

Sinds een aantal jaren is er meer aandacht voor het leren van incidenten en calamiteiten. De meeste organisaties registreren hun (bijna) fouten en incidenten en analyseren deze om ervan te leren. Sinds een paar jaar zijn organisaties wettelijk zelfs verplicht om zichtbaar te maken hoe ze leren van incidenten. We merken in de praktijk, dat het maken van goede analyses van incidenten in teamverband, of het doen van zorgvuldig calamiteitenonderzoek, voor veel mensen best lastig is.