Prisma teamscan - Move professionals

Andere Prisma onderzoeken

Als een team succesvol is, dan lukt het om problemen in de samenwerking, knelpunten in de dienstverlening of aanpassingen in de werkprocessen op te lossen of door te voeren. Hiervoor is een succesvolle basis belangrijk. Die basis bestaat onder andere uit het hebben van collectieve doelen, uit open communicatie en actief contact, uit gezamenlijke verantwoordelijkheid, uit respect voor de verschillen, uit erkende teamrollen. Niet in alle teams is die basis op orde. Als de organisatie verandert, als een team verandert, als de doelgroep verandert of als de omgeving verandert, zijn soms aanpassingen nodig in die basis, in de samenwerkingsafspraken, in de doelstelling, in de processen of werkwijze.


Prisma onderzoek naar de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling in een team

Prisma teamscan is een Prisma onderzoek naar de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling in een team. Een vraag vanuit de organisatie is leidend. De volgende vragen kunnen bijvoorbeeld in een teamscan worden beantwoord:

 • Hoe kan de kwaliteit en veiligheid in het team meer aandacht krijgen?
 • Hoe kon de samenwerking binnen dit team verstoord raken?
 • Hoe kon het gebeuren dat een medewerker onverwacht langdurig niet meer inzetbaar is?
 • Waardoor is in deze situatie een klacht ontstaan?
 • Wat maakt dat het ziekteverzuim hoog is of het verloop zo groot?
 • Wat maakt dat een team onbedoeld haar doelstelling niet behaald?
 • Wat heeft dit team nodig om elkaar te vertrouwen, veiligheid te ervaren en elkaars kwaliteiten te benutten?

Meer weten over onze Prisma teamscan? Bekijk onze folder


Prisma onderzoek Duurzaam Inzetbare medewerkers (DIM)

In een Prisma DIM onderzoek wordt breed gekeken naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het geeft antwoord op de vraag wat maakt dat een medewerker (uitvoerend, staf of management) of een team niet duurzaam inzetbaar is en wat er in de organisatie geleerd kan worden om dit te verbeteren en borgen. Zoals in alle Prisma onderzoeken die we uitvoeren gaat het niet om verwijtbaarheid, maar om vermijdbaarheid, herstel en preventie.


Meer weten over Prisma Duurzaam Inzetbare medewerkers (DIM)? Bekijk onze folder


Aanbod van Move professionals

Wij doen onafhankelijk Prisma onderzoek volgens ons beproefde 8 stappenmodel. Ons onderzoek vangt altijd aan bij de betrokken medewerker(s) en de leidinggevende(n). De vragen van medewerker(s) en leidinggevende(n), zijn naast de vragen van onze opdrachtgever leidend voor het inrichten van Prisma teamscan of een Prisma DIM.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling