Organisatie- en teamontwikkeling de Prisma teamscan

Andere Prisma onderzoeken

Als een team succesvol is, dan lukt het om problemen in de samenwerking, knelpunten in de dienstverlening of aanpassingen in de werkprocessen op te lossen of door te voeren. Hiervoor is een succesvolle basis belangrijk. Die basis bestaat onder andere uit het hebben van collectieve doelen, uit open communicatie en actief contact, uit gezamenlijke verantwoordelijkheid, uit respect voor de verschillen, uit erkende teamrollen. Niet in alle teams is die basis op orde. Als de organisatie verandert, als een team verandert, als de doelgroep verandert of als de omgeving verandert, zijn soms aanpassingen nodig in die basis, in de samenwerkingsafspraken, in de doelstelling, in de processen of werkwijze.

Prisma onderzoek - kwaliteit, veiligheid en teamontwikkeling

Prisma teamscan is een Prisma onderzoek naar de kwaliteit, veiligheid en ontwikkeling in een team. Een vraag vanuit de organisatie is leidend. De volgende vragen kunnen bijvoorbeeld in een teamscan worden beantwoord:

  • Hoe kan de kwaliteit en veiligheid in het team meer aandacht krijgen?
  • Hoe kon de samenwerking binnen dit team verstoord raken?
  • Hoe kon het gebeuren dat een medewerker onverwacht langdurig niet meer inzetbaar is?
  • Waardoor is in deze situatie een klacht ontstaan?
  • Wat maakt dat het ziekteverzuim hoog is of het verloop zo groot?
  • Wat maakt dat een team onbedoeld haar doelstelling niet behaald?
  • Wat heeft dit team nodig om elkaar te vertrouwen, veiligheid te ervaren en elkaars kwaliteiten te benutten?

Bekijk onze folder over de teamscan via de Prisma methode


Prisma onderzoek Duurzaam Inzetbare medewerkers (DIM)

In een Prisma DIM onderzoek wordt breed gekeken naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het geeft antwoord op de vraag wat maakt dat een medewerker (uitvoerend, staf of management) of een team niet duurzaam inzetbaar is en wat er in de organisatie geleerd kan worden om dit te verbeteren en borgen. Zoals in alle Prisma onderzoeken die we uitvoeren gaat het niet om verwijtbaarheid, maar om vermijdbaarheid, herstel en preventie.


Bestudeer onze folder over Prisma Duurzaam Inzetbare medewerkers (DIM)


Aanbod van Move professionals

Wij doen onafhankelijk Prisma onderzoek volgens ons beproefde 8 stappenmodel. Ons onderzoek vangt altijd aan bij de betrokken medewerker(s) en de leidinggevende(n). De vragen van medewerker(s) en leidinggevende(n), zijn naast de vragen van onze opdrachtgever leidend voor het inrichten van Prisma teamscan of een Prisma DIM.

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77  | 3515 ET Utrecht |030-2072321 | info@moveprofessionals.nl | contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op 


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door