Toegepast en verklarende Prisma analyse

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein

Toegepast en verklarend Prisma onderzoek voor de zorg en het sociaal domein

Move professionals voert in opdracht een toegepast en verklarende Prisma analyse uit naar vraagstukken, die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein. Onze opdrachtgevers zijn bestuurders van zorgorganisaties. Samen met hen formuleren we voor de Prisma analyse de onderzoeksvraag en deelvragen. Samen met deskundige medewerkers uit de eigen organisatie richten we het onderzoek in en samen met hen analyseren we de onderzoeksresultaten. Na oplevering van de onderzoeksrapportage aan de bestuurder zijn we op de achtergrond om vragen vanuit de opdrachtgevende organisatie te beantwoorden. Move professionals zal niet op persoonlijke titel naar derden over onderzoeksresultaten spreken of een verklaring afleggen.

Toegepast Prisma onderzoek - bijdrage leveren aan rechtvaardige cultuur (Just-Culture)

In onze onderzoeken zoeken we niet naar schuldigen, maar proberen we een complexe situatie te beschrijven en te verklaren. We kijken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld. Onze passie is, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers door zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. Om die reden willen we werken aan een rechtvaardig klimaat (just-culture) waarin deze werkers in cruciale beroepen zich veilig voelen. In dat veilige klimaat kan gezien en erkend worden dat feilbaarheid erbij hoort. In dat klimaat kan dat in openheid worden besproken. In dat klimaat kan erkend, geleerd en dus verbeterd worden.

Toegepast Prisma onderzoek kijkt vanuit verschillende perspectieven

Move professionals voert onderzoek uit via een Prisma analyse in de praktijk van jeugdzorg-, zorgorganisaties, GGZ en het sociaal domein.

In onze Prisma analyse staat de ‘waarom’ of de ‘hoe komt dat’ vraag centraal.

We geven een antwoord op de vraag hoe iets is gegaan, in welke context het plaatsvond, welke keuzes zijn gemaakt en wat de effecten daarvan zijn. Ons toegepast onderzoek levert een heldere analyse en onderbouwde aanbevelingen, die bijdragen aan het begrijpen en oplossen van een vraagstuk.

Begrijpen, verklaren en erkennen

In onze aanpak gaat het om het vraagstuk te begrijpen en te verklaren in de context waarin het plaatsvindt. Recht doen aan de complexe werkelijkheid in zorgsituaties. Door het zichtbaar maken van het samenspel van alle factoren, die een rol hebben gespeeld vanuit het perspectief van alle betrokkenen, kan worden begrepen wat er is gebeurd en kunnen lessen worden getrokken voor de toekomst. Het gaat om het (h)erkennen van de feilbaarheid en daarop te reflecteren en te leren. Niet omdat alles maakbaar is, maar om in gesprek te komen over dilemma’s en oplossingen.

Gericht op slimme en duurzame oplossingen

De werkwijze van Move professionals is gericht op slimme en duurzame oplossingen met draagvlak bij de betrokken partners. Ons calamiteiten onderzoek is onafhankelijk, praktisch, verklarend en geeft antwoord op onderzoeksvragen van onze opdracht gevende organisaties. De uitkomst van een onderzoek levert suggesties en aanbevelingen voor toepassing in de praktijk, met actuele voorbeelden van geleerde lessen en goede praktijken.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 13. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling