Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Move professionals draagt graag haar kennis over aan professionals die werken in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, het sociaal domein en de GGZ. Wij bieden drie typen trainingen aan:

 1. Trainingen calamiteitenonderzoek: de Prisma plus basistraining en de Prima training voor voorzitters en penvoerders voor de organisaties in de Jeugdzorg en Veilig Thuis en voor organisaties in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ.
 2. Traingen leren van incidenten: Prisma review
 3. Trainingen op gebied van specifieke onderzoek vaardigheden, zoals interviewen en desktop brononderzoek of uitvoeren van een locatieschouw

Kwaliteitskader M'academy

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie, supervisie en coachen (als onderdeel van een leertraject). Hiervoor hebben wij een kwaliteitskader opgesteld. Dit is te vinden op: M'academy kwaliteitskader


Accreditatie trainingen Move professionals

Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en Veilig Thuis + Follow Up 13.5 PE SJK Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 17.5 PE Basistraining Prisma plus Calamiteitenonderzoek + Follow Up 14 PE

Move professionals is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en ons scholingsaanbod is BTW-vrij

Move professionals academy (kortweg M'academy) heeft het kwaliteitskeurmerk behaald en is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze erkenning  betekent dat Move professionals voldoet aan de kwaliteitseisen die aan het kortdurend beroepsonderwijs worden gesteld. Het betekent ook dat wij onze leertrajecten vrij van btw kunnen aanbieden.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Folders van Prisma trainingen calamiteitenonderzoek en Prisma analyse

Move professionals heeft voor haar Prisma trainingen calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en in de zorg en voor de Prisma revies folders beschikbaar. Deze folder zijn  te downloaden hier te downloaden.


Open inschrijving en Incompany

Move professionals heeft voor het calamiteitenonderzoek twee geaccrediteerde trainingen ontwikkeld die wij via open inschrijving en incompany aanbieden. Alle deelnemers aan onze trainingen krijgen toegang tot onze cursistenpagina met daarin een schat aan informatie voor het calamiteitenonderzoek. Daarnaast bieden wij aan al onze cursisten een telefonisch spreekuur waarin we vragen beantwoorden en meedenken in oplossingen. Kijk voor ons actuele aanbod op Actueel trainingsaanbod calamiteitenonderzoek Move professionals

Inschrijven voor een training klik hier


Calamiteitenonderzoek basistraining PRISMA plus 8 Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek

Het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende PRISMA methode en SIRE methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteiten onderzoek, analyse en rapportage. Er worden branche specifieke trainingen gegeven, door ervaren trainers bekend met het werkveld. Onderwerpen zijn o.a. de samenstelling van de commissie, het gatenkaasmodel, het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn, gesprekstechnieken, oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.


Calamiteitenonderzoek training voor voorzitters en penvoerders bij calamiteitenonderzoek

In deze training leert u aan de hand van het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, hoe u als onafhankelijk voorzitter en/of penvoerder een onderzoeksteam begeleid en faciliteert bij de uitvoering van complexe onderzoeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: mandaat, onafhankelijkheid, positionering en juridische kaders. U krijgt handvatten en formats voor het slim ordenen en rubriceren van alle onderzoek informatie en voor het zorgvuldig formuleren in de rapportages. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers en fungeren regelmatig als voorzitter en penvoerder. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.


PRISMA review (kort en krachtig) voor teams

Zorgorganisaties en professionals zijn verplicht om zichtbaar te maken hoe zij leren van incidenten. Niet alleen registeren maar aantoonbaar leren en verbeteren, dat is de uitdaging. De PRISMA Review is speciaal ontwikkeld om incidenten en fouten in de eigen organisatie op professionele wijze te bespreken en te analyseren. In een Review pakt een team gezamenlijk een incident of risico aan om kort en krachtig met behulp van de PRISMA analyse te komen tot de kern van de casus. Deelnemers gaan met gerichte actiepunten naar huis. Voor calamiteitenonderzoek zijn deze trainingen minder geschikt. Speciaal daarvoor kunt u de PRISMA plus training voor calamiteitenonderzoek volgens het PRISMA+ 8 stappenmodel© aanvragen.


PRISMA plus verdieping, oefen- en opfris workshops voor deelnemers die de basistraining hebben gevolgd

Workshops en verdiepingstrainingen om de calamiteiten onderzoek vaardigheden te versterken. In zeer praktijkgerichte trainingen ontwikkelt u de vaardigheden om één of meer van de stappen uit het PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek professioneel te kunnen uitvoeren. Aan de hand van uw eigen casuïstiek en/of eigen vragen en knelpunten in de praktijk. Voor calamiteiten onderzoekers die al ervaring hebben met het doen van professioneel calamiteitenonderzoek. Onze trainers zijn ervaren calamiteitenonderzoekers. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk


Van Risicoscans (PRI en taxatie) tot preventie- en interventieplan

Trainingen waarbij op elk niveau in de organisatie geleerd wordt te werken met risico inventarisaties en analyse en deze om te zetten in concrete preventie-, signalering- en interventieplannen. Afhankelijk van de vragen en doelgroepen kunnen methodieken aan bod komen als de PRI (prospectieve risico inventarisatie), Prisma (retrospectieve incidentanalyse), Crisis ontwikkelingsmodel, vormen van agressie, LSD methode, conflict format.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen naar de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling